Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Utredningen om slussarna klar

Foto: Håkan Strandman

Den fördjupade utredningen kring Vänersjöfarten är nu så gott som klar. Den visar att en nybyggd slussled i Trollhätte kanal är det enda alternativet om Vänersjöfarten ska ha en framtid efter 2030.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vänersjöfarten är en viktig kugge i transportsystemet för många av Värmlands industrier. Utan den försvinner vår direktkoppling till havet och många industrier får problem med att transportera in och ut sitt gods. Företag som Valmet är helt beroende av Vänersjöfarten, eftersom det är omöjligt att transportera vissa av deras produkter på väg eller järnväg.

– För oss är inte detta bara en fråga för industrierna. En stor mängd av de värmländska företagen påverkas av hur det går för våra industrier. Direkt som underleverantörer, men också indirekt genom de jobb och de skatteintäkter som Värmlands större arbetsgivare genererar, förklarar Ingela Larsson som är kommunikationsansvarig på Handelskammaren Värmland.

Nya slussar behöver in i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 om de ska hinna färdigställas innan 2030.

- Det är en ödesfråga på det sättet. Beslutas det inte om nya slussar nu, går slussarna och därmed Vänersjöfarten mot en avveckling. Här gäller det att näringslivet, tillsammans med det offentliga lyckas övertyga rikspolitikerna om slussarnas betydelse för företagen runt Vänern och längs med Göta Älv, säger Ingela.

Vänersjöfarten har haft en minskad mängd gods de senaste åren och Trafikverket pekar i sin utredning på att godsvolymerna behöver öka för att chanserna till nya slussar ska göra detsamma.

– Här gäller det för Vänersjöfartens olika aktörer att leverera bra lösningar till godstransportköparna samt att sjöfarten får gehör politiskt. Vi får heller inte stirra oss blinda på prognoser. Slussarna ska verka i många år och mycket kan hända under denna tid, som är svårt för Trafikverket att sia om, menar Ingela.

Inom kort kommer Region Värmland och Västra Götalandsregionen att presentera en utredning, med fokus på de regionalekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade konsekvenser, som kan kopplas till frågan om utvecklad eller avvecklad Vänersjöfart.

– Från Handelskammarens sida har vi efterlyst en konsekvensanalys som tittar på vad som händer med näringslivet och med regionen, om vi inte får nya slussar och Vänersjöfarten därmed läggs ner. Det är bra att en sådan är gjord och det blir intressant att se vad denna visar, säger Ingela Larsson.

Rätta oss
1 / 1

För Valmet på Lamberget i Karlstad är sjövägen den i särklass viktigaste transportvägen och helt avgörande för verksamheten. Deras största yankeecylindrar väger uppemot 180 ton och går inte att transportera på något annat sätt än via Vänern. Foto: Valmet AB

Aktuell artikel (1 av 1)
Utredningen om slussarna klar

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!