Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Stora Enso satsar på trä

Foto: Mikko Auerniitty

Stora Enso vill öka trähusbyggandet i Sverige och har tagit fram byggsystem för att få fart på byggandet. Gruvöns Sågverk i Grums kan komma att spela en viktig roll i den framtida produktionen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I mitten av november presenterade Stora Enso sina nya byggsystem som bland annat innehåller manualer med riktlinjer för hur man bygger höghus med upp till tolv våningar i massivträ och modulhus i upp till åtta våningar.

– Vi ser ett jättestort intresse från marknaden efter lanseringen och har fått mycket positiv respons, säger Mikael Lindberg, försäljningschef Stora Enso i Skandinavien, division wood products.

Trä som stommaterial i höghus utgör idag en liten del av marknaden, ungefär tio procent, medan de resterande 90 procenten utgörs av traditionella material som stål och betong. Och huvudanledningen till att man från Stora Ensos sida nu väljer att storsatsa på trä är enligt Mikael Lindberg enkel.

– Det handlar egentligen bara om en sak; miljön. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterial vi har idag och man tär inte på naturens resurser genom att använda det, säger han.

Just nu pågår en förstudie som skulle kunna ge Gruvöns sågverk i Grums en nyckelroll i trähusbyggnationen.

– Det som är officiellt just nu är att vi genomför förstudien där vi tittar på möjligheten att investera 450 miljoner kronor i en ny Cross Laminated Timber, CLT-fabrik vid Gruvöns sågverk, säger Mikael Lindberg.

CLT som är korslaminerat trä och LVL, som är laminerat fanervirke, är produkter som Stora Enso idag är ensamma om att producera. Det är massiva träprodukter som används till byggnation av flervåningshus.

– CLT är en skiva av krysslimmade granplank från 70 till 350 millimeter och kan användas som väggelement eller bjälklag. Vi har sett att byggtiden kan halveras med produkten, säger Mikael Lindberg.

Beslutet om det blir någon CLT-fabrik vid Gruvöns sågverk kommer att fattas under första kvartalet nästa år.

Under trämarknaden i Karlstad var Mikael Lindberg på plats för att prata om de nya byggsystemen.

– Allt är öppet och gratis för alla att använda. Syftet är att förenkla byggandet i trä med målsättningen att det ska bli ett ökat trähusbyggande generellt.

Stora Enso är idag den största leverantören av träprodukter i Europa och nu satsar man även på att bli en betydande aktör på den svenska marknaden.

– Jag ser en jätteljus framtid för träbyggnation och trä som stommaterial i höga hus är en marknad som bara kan öka, säger Mikael Lindberg.

Rätta oss
1 / 2

Puukuokka Housing Block i Jyväskylä , Finland är ett exempel på ett höghus i trä dit Stora Enso levererat trämaterial.

2 / 2

– Vi ser ett jättestort intresse från marknaden efter lanseringen och har fått mycket positiv respons, säger Mikael Lindberg, försäljningschef Stora Enso i Skandinavien, division wood products.

Aktuell artikel (1 av 1)
Stora Enso satsar på trä

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!