Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Punktlighet viktigare än hastighet – om företagen får välja

Hastighet i all ära, men A och O för företagen är punktlighet och tillförlitlighet, när det kommer till tågen. Det visar den undersökning som Handelskammaren Värmland och Handelskammaren Mälardalen gjorde under sommaren.

– Företagen vill såklart ha en rimlig restid, men det spelar ingen roll hur snabbt tåget går, om man inte kan lita på att det kommer fram i tid eller kommer fram över huvud taget, förklarar Frida Johansson som är vd på Handelskammare Värmland.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Under sommaren tillfrågades företagen i Värmland, Västmanland och Örebro län om deras behov och synpunkter på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Närmare 600 företagsröster har nu pekat ut vad de tycker är viktigt längs med sträckan. Syftet med enkäten var att ta fram en övergripande bild av näringslivets behov – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov – sett till affärsresor, pendling och gods.

– Våra medlemmar lyfter järnvägen mellan Stockholm och Oslo som en mycket viktig sträcka för att de ska kunna verka och växa i Värmland. Detsamma gäller i Handelskammaren Mälardalen. Genom att gå ut brett, över regiongränsen och därmed samla två starka mellanmarknader, blir företagens röst ännu starkare, säger Frida Johansson.

Undersökningen visade att företagen starkt efterfrågade ökad tillförlitlighet på sträckan. Detta var extra tydligt bland pendlarna och affärsresenärerna.

- När dessa fick värdera vilka faktorer som var viktiga rankades punktlighet och tillförlitlighet allra högst, 4,54 på en 5-poängsskala, därefter kom restid och fler avgångar, berättar Frida.

- Många vittnar om hur försenade och inställda tåg ställt till det för företagen i form av missade möten, utbildningar och affärer. Men också om att krångel på spåret påverkar livet efter arbetstid, när man inte hinner hämta på förskolan, missar träningar och tid med vänner och familj, fortsätter hon.

Frida Johansson menar att förbättringar på tågsträckan innebär förbättrade affärsmöjligheter för företagen i marknaderna mellan storstadsregionerna.

– Vårt läge, mellan två expansiva huvudstadsregioner, ger oss helt klart spännande förutsättningar, säger hon.

– Hela 63 procent av affärsresenärerna ser att de skulle kunna öka sina affärsmöjligheter om tågsträckan förbättras. Här pratar man om allt från breddat kundunderlag till möjlighet att rekrytera fler med rätt kompetens, fortsätter hon.

Att i och med tillförlitligare tåg också upplevas som en tillförlitligare samarbetspart lyftes också av många.

- Bland våra företag är kopplingen mellan tillgänglighet och tillväxt tydlig, förklarar Frida Johansson.

Pendlarna i enkäten fick frågan om järnvägssträckan påverkar eller kan komma att påverka valet av arbetsplats och/eller bostadsort. Här svarade hela 2/3 ja.

– Att arbeta där man vill och samtidigt kunna bo där man vill, är en viktig fråga för Värmland. Regionens utveckling är beroende av människorna som lever och arbetar här, och här måste vi skapa förutsättningar som gör Värmland attraktivt, anser Frida Johansson.

Många av de som svarade på enkäten nyttjar inte tåget idag.

- Här finns det såklart en stor potential att få fler personer att välja tåget, men förtroendet är naggat i kanten. Bland de som inte reser med tåg idag, till sina affärsmöten eller till sina arbetsplatser, är det just tillförlitligheten, men också restiden som är den springande punkten. Ska vi ställa om till ett samhälle där fler väljer tåget istället för bilen, krävs en förbättring.

Resultatet från undersökningen har redan presenterats för flera av de som leder processen för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie på sträckan Stockholm-Oslo. Handelskammaren Värmland och Handelskammaren Mälardalen presenterar också resultatet för ett 60-tal beslutsfattare längs med sträckan vid en av åtgärdsvalsstudiens work shops.

- Nu börjar arbetet med att beskriva näringslivet behov och trycka på för en förändring och en robustare tågsträcka mellan Stockholm och Oslo. Detta arbete behöver börja redan idag, med olika förbättringsåtgärder läng med sträckan. Vi behöver också vara tydliga med att vi på sikt behöver en större förändring för att företagen här ska ha de bästa förutsättningarna, avslutar Frida Johansson.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
Punktlighet viktigare än hastighet – om företagen får välja

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!