Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 18 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Fler blandade styrelser

Traditionellt består kommunala bolags styrelser av ledamöter med en politisk kompetens. Men efter de turer som varit på Karlstad Airport har man även valt att plocka in personer med andra kompetenser än de politiska. En naturlig utveckling, menar Per-Samuel Nisser (M).

Artikeln fortsätter efter annonsen

– I våras när styrelsen avgick och ställde sina platser till förfogande tog vi en diskussion mellan partierna, både majoritet och opposition, kring hur vi skulle göra. Det behövdes ett nytag efter allt det som hänt och vi hade en mer öppen process mellan varandra än vad vi brukar ha när vi tillsätter en styrelse.

Det säger Per-Samuel Nisser (M) som är kommunalråd och ordförande i Karlstad Stadshus AB som äger Karlstad Airport. Flygplatsen är en av flera kommunala verksamheter som drivs i bolagsform med kommunen, och i förlängningen kommunens invånare som de yttersta ägarna. Det är kommunfullmäktige som varje mandatperiod utser styrelseledamöter, på Karlstadsbornas mandat.

– Karlstads kommun har bolag inom ett antal områden som bostäder, elnät, energi och även Mariebergsskogen och bolagsformen har visat sig passa företag som verkar på en marknad, säger Per-Samuel Nisser (M).

Efter turbulensen förra året som resulterade i att den förra styrelsen i våras lämnade sina platser till förfogande har Karlstads kommun öppnat upp och tagit in andra kompetenser än de politiska i flygplatsens styrelse.

– Vi förde en diskussion för att hitta kompetenser som kunde tillföra något. Det är positivt att få in olika erfarenheter i en styrelse och det var själva blandningen vi ville få till. Tidigare har det över lag varit politiker som suttit i styrelser men nu ser det lite annorlunda ut.

Och Per- Samuel Nisser är nöjd med hur styrelsens sammansättning blev utifrån de kompetenser som tagits in.

– Det blev riktigt bra, det var ett annat sätt att jobba på mellan partierna när vi skulle tillsätta. Någon har jobbat inom flygtrafiken under många år, en annan har ekonomisk erfarenhet medan en tredje kommer från näringslivet och så vidare.

Men han är också noga med att påpeka att även politiker har en kompetens som är viktig.

– Politiker är ju inte någon egen grupp av människor utan vi är också en del av samhället. De allra flesta förtroendevalda har ju ett vanligt jobb, är pensionärer eller studerar. De har en kompetens som vilken annan som helst och jag tror att även näringslivet styrelser skulle må bra av att få in den politiska kompetensen.

Däremot tror Per-Samuel Nisser att kommunala bolags styrelser i allt större utsträckning kommer att blandas upp i framtiden.

– Jag tror att vi kommer se mer av blandade kompetenser in i de kommunala bolagen. Det blir allt högre krav på specialiserad kunskap när man sitter i en styrelse och det här är en diskussion som förs inom kommunsektorn i hela Sverige idag.

Vad gäller Karlstad Airports nya styrelse menar Per-Samuel Nisser att det viktigaste blir att arbeta framåt. Men han menar också att det som hänt måste få ett avslut.

– Jag har själv varit mest orolig för själva förtroendet från Karlstadsborna och värmlänningarna, om det har svikits. Sedan har vi alla juridiska turer som fortfarande inte är lösta. Karlstadsborna kanske undrar vad vi håller på med och svaret är att vi försöker hitta lösningar som är lagliga så att vi får igång en trafik som fungerar. Är det förtroendet skadat så måste vi jobba på att det ska fungera över tid.

Rätta oss
1 / 1

– Vi förde en diskussion för att hitta kompetenser som kunde tillföra något. Det är positivt att få in olika erfarenheter i en styrelse och det var själva blandningen vi ville få till, säger Per-Samuel Nisser (M).

Aktuell artikel (1 av 1)
Fler blandade styrelser

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!