Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 18 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Citys utveckling – en utmaning

Foto: Anna Tjäder

Ombyggnationer och utveckling av Karlstads stadskärna med omnejd kommer att påverka tillgängligheten i centrum de kommande åren. Maria Dahlbom är centrumledare på Centrum Karlstad och hon menar att det kommer bli en utmaning.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Att centrum utvecklas är i grunden positivt menar centrumledare Maria Dahlbom, men innebär samtidigt ett skede av ombyggnation i centrum som kommer att utgöra en utmaning för bland annat näringsidkarna.

– Den största utmaningen i och med att det kommer att byggas mycket är att vi som finns i staden måste vara såpass attraktiva att folk väljer att åka hit trots att det tar längre tid eller är krångligare. Det handlar om tillgänglighet.

Centrum Karlstad består av representanter från fastighetsägare, kommunen och näringsidkare. Man arbetar för att få en attraktiv stadskärna så att besökare ska vilja vistas i staden men även för att Karlstad ska kunna växa ännu mer.

– Vi tittar på olika aktiviteter som kan främja besökandet och göra centrum attraktivt, men tittar även på andra aspekter som till exempel den upplevda säkerheten. Karlstad ska upplevas som en trygg stad att vara i under dygnets alla timmar.

Ytterligare en utmaning som Karlstad står inför är tillgången på parkeringsplatser, menar Maria Dahlbom.

– Folk använder bilen i väldigt hög utsträckning idag så det är väldigt viktigt att det finns plats även för bilarna i centrum. Vi har en bra kollektivtrafik och bra gång- och cykelbanor, men vi behöver kunna parkera snabbt och enkelt. Tillgängligheten är viktig även här.

Maria Dahlbom menar att man redan idag har byggt bort en del parkeringsutrymmen i stadskärnan.

– När man tar bort parkeringsplatser är det viktigt att det tillkommer nya så att det totala antalet inte minskar, för befolkningen i staden ökar. Inom en snar framtid kommer även Duvslaget att rivas och då minskar antalet parkeringsplatser ytterligare.

En lösning hon lyfter fram, skulle kunna vara ett stort parkeringsgarage under torget. En annan lösning som skulle underlätta den rådande situationen skulle kunna vara ett p-ledningssystem.

– Det är ett digitalt system som påvisar vart det finns lediga platser i stan och vi har pratat om det här i tio år snart.

Hon menar att vikten av fungerande p-platser även hänger ihop med en grönare, bilfri stad.

– Vi vill ju inte att folk ska snurra runt i stan med bilen utan vi vill att de ska hitta en parkering, ställa bilen där och gå istället.

Rätta oss
1 / 1

 ”Den största utmaningen i och med att det kommer att byggas mycket är att vi som finns i staden måste vara såpass attraktiva att folk väljer att åka hit trots att det tar längre tid eller är krångligare”, menar centrumledare Maria Dahlbom.

Aktuell artikel (1 av 1)
Citys utveckling – en utmaning

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!