Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 19 januari - vecka 3
Värmlands affärer

Halvtid för Matregionen Värmland

Foto: Anna Tjäder

Nifa är branschföreningen för värmländska matföretag och riktar sig specifikt mot företag som sysslar med livsmedelsförädling. I dag är 55 företag medlemmar i organisationen där Anneli Romany Engström är verksamhetsledare.

– Vårt syfte är att samordna och bli en mötesplats för företagen för att öka innovationsgraden och lönsamheten hos våra matproducenter. Men det handlar också att synliggöra Värmland tack vare maten så att vi kan stärka varumärket Värmland.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Just nu har man nått halvtid i projektet Matregionen Värmland som löper fram till mars 2018. Projektet som är EU-finansierat består av tre delar. Dels fokuserar man på företags- och branschutveckling, dels arbetar man med att utveckla föreningen och dels sysslar man med omvärldsbevakning.

Det största fokuset ligger på den första delen som riktar sig mot företagen.

– Inom den delen har vi lagt ett projekt som heter "Hållbar affärsutveckling för matföretagen". Deltar man i projektet får man åtkomst till ett nätverk och till kollegor. Många företag är små och vi arbetar för ökat samarbete. Sedan handlar väldigt mycket om kompetensutbildningar, säger Anneli Romany Engström.

Hon menar att livsmedelsförädlarna i Värmland just nu står inför en ljus marknad men menar att det finns ett behov av utveckling.

– Det tuffar på ganska bra i branschen och vi har ett visst flöde av nya företag men vi har ett behov av att få in företag som vill växa. Vi ser en ökad efterfrågan hos kunderna vilket leder till en önskan om ökad produktion, säger hon.

Som exempel nämner hon dryckesbranschen där utvecklingen exploderat de senaste åren.

– Det är det område där vi ser den största skillnaden inom branschen. 2012 fanns inga dryckesföretag i Värmlands och idag finns över tjugo stycken, så det händer väldigt mycket där.

För att möta upp behovet av växande företag har man också ett projekt som kallas "Hållbar affärsutveckling för matföretag". Idag medverkar tio värmländska företag och vid årsskiftet drar en ny projektomgång igång då man har plats för ytterligare femton företag.

– Vi har märkt att det finns en fortsatt efterfrågan på kompetenshöjning och produktutveckling hos företagen. Sedan är kommunikation gentemot kunden en annan del som efterfrågas, säger hon.

Trots att intresset för lokalproducerat livsmedel just nu är stort menar Anneli Romany Engström att framtidens utmaningar är flera.

– Vi måste kommunicera mervärdet av det lokala gentemot kunden på ett bra sätt. Sedan är rekryteringen av unga en utmaning för branschen i stort. Även tillgången på råvaror kan tänkas bli en utmaning framöver om många gårdar lägger ner eller ställer om till annan verksamhet på grund av låg lönsamhet. Lönsamheten måste finnas i hela kedjan.

Matregionen Värmland

Nifa är projektägare för EU-projektet Matregionen Värmland. Det övergripande målet är att öka lönsamheten och innovationsgraden i livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling, produktutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av sin matkultur och matidentitet. Källa: Nifa

Rätta oss
1 / 1

Anneli Romany Engström är verksamhetsledare för Nifa. Just nu är det halvtid för projektet Matregionen Värmland

Aktuell artikel (1 av 1)
Halvtid för Matregionen Värmland

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!