Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 24 februari - vecka 8
Sunne

Kommunen vill köpa tre fastigheter vid Leran

Ska ge plats för att utveckla centrum

Kommunstyrelsen föreslås köpa tre fastigheter vid området Leran. Det tas upp på tisdagens sammanträde. Marken vill de använda för att utveckla centrum.

Artikeln fortsätter efter annonsen

– Området ligger väldigt centralt, mellan Magasinsgatan och Lerälven. Det är utpekat som ett utvecklingsområde i den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Kommunen vill därför köpa in de tre fastigheterna. Då kan man påbörja utvecklingsarbetet.

– Exakt vad de ska användas till är inte klart än. Nu tas enbart förslagen om fastighetsköpen upp till beslut.

De tre fastigheterna det handlar om är Sunne Leran 3:164, 3:165 och 3:167. Kommunen har inte haft tillång till någon av dem men har i flera år försökte köpa in marken.

– Jag tror till och med att de diskussionerna pågick långt innan det blev ett utvecklingsområde men det blev mer aktuellt efter det beslutet. Ingen av de fastighetsaffärerna görs med tvångsinlösen utan är frivilla uppgörelser.

På den förstnämnda ligger det i dag ett bostadshus. Det kommer att kosta 1 500 000 kronor.

På den andra fastigheten ligger det i dag en tidigare kyrkobyggnad. Den ska kosta 1 000 000 kronor.

På den tredje fastigheten finns det i dag en handelsträdgård med tillhörande växthus. Den har också ett större markområde på cirka 2 800 kvadratmeter och beräknas kosta 2 500 000 kronor.

– Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sitt nästa sammanträde på tisdag. Om den säger ja ska de sedan även antas av kommunfullmäktige den 5 mars, säger Johanna Bergsman.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Kommunen vill köpa tre fastigheter vid Leran

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!