Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 21 mars - vecka 12
Säffle

Stora planer för Ekenäs i framtiden

Foto: Håkan Strandman

Nu ska Ekenäs utvecklas till en plats dit turister och kommuninvånare vill återkomma fler gånger. Säffle kommun har stora planer för området längst ut på Värmlandsnäs. En ny restaurang ska byggas, fler gästbåtplatser, ett vandrarhem i Vita Villan och mycket mer.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I våras godkändes den nya detaljplanen för Ekenäs och kommunen har tagit fram en idéskiss om hur området ska utvecklas. Kommunen menar att det är viktigt att utveckla turistdestinationen Ekenäs för besökande.

I den utredning som gjorts i samband med den nya detaljplanen behöver restaurangen flyttas till ett område som inte riskerar att översvämmas och planerna är att bygga en ny restaurang ute på udden.

– Vi kommer att börja med en renovering av servicebyggnaden och utöka den med tre nya toaletter och tre nya duschar. Egentligen hade jag förhoppningen att detta skulle vara klart till årets säsong, men på grund av det stora trycket i byggbranschen just nu blev det förseningar i processen och vi siktar nu på att ha det klart under hösten, berättar Pär Lindström, Fastighetsstrateg, Säffle kommun.

Pär Lindström är försiktigt med att säga ett slutdatum när området ska vara färdigt enligt den nya idéskissen.

– Min förhoppning är att vi ska vara klara med den nya servicebyggnaden och den nya restaurangen till nästa säsong. Men vi får väl se hur det går. Målet är att allt ska vara klart 2020. Det finns idag en investeringsram för Ekenäs men det kommer att krävas politiska beslut för de enstaka investeringarna. säger Pär Lindström.

Planerna för området är stora och när allt är klart 2020, om det går som kommunen planerar, ska det bli en ny restaurangbyggnad, en tillbyggnad av servicebyggnad, utökade campingplatser, utökning av gästhamn, badplats, bastubyggnad samt möjlighet till breddad användning av ”Vita villan”.

Idéskissen innehåller 32 stycken nya fasta båtplatser, ny brygga för cirka fem nya gästhamnsbåtplatser och för att underlätta för besökande med bil utökas parkeringsplatserna och separeras för besökande och båtägare. Vid båtplatsparkeringen ska det finnas möjlighet till parkering för trailers. Den ökade husbilsturismen gör att det kommer att bli 22 stycken ställplatser för husbilar.

Katrin Steverding är utvecklingsstrateg i kommunen menar att prio är att få servicebyggnaderna klara i år och restaurangen 2018.

– Vi planerar för en ny restaurang som ska ligga ute på udden. Vi har tre förslag från arkitekter som vi tittar på och det är viktigt att byggnaden anpassas till den plats den ska ligga på. Det behövs en hel del markarbeten och en ny väg dit ut. Restaurangen ska även innehålla butik och reception och ha 30 platser inne och 120 utomhus, säger Katrin Steverding.

Katrin Steverding berättar att då den Vita Villan i dag ägs av kommunen är planerna att villan ska kunna utvecklas till ett vandrarhem.

– I dag är säsongen för Ekenäs ganska så kort och vill vi med ett vandrarhem kunna förlänga den och ha den öppen både vår och hösten också till exempel för trollingturismen, säger Katrin Steverding.

Kommunen tittar även på ett samarbete med kommunerna på andra sidan Vänern och vill även att Ekenäs området ska vara en naturlig koppling till Lurö.

– Vi har haft kontakter med Lidköping, med Spiken och Läckö för att knyta ihop vår verksamhet kring Vänern. Men för den skull får vi inte glömma bort närturismen som faktiskt är en underskattad grupp. Vi vill ta mer vara på Vänern och friluftslivet kring den. berättar Katrin Steverding.

I planerna finns även att röja bort all vass och gallra bort sly i området kring campingen för att öka Vänernkontakten.

– Vi ska muddra hamninloppet och återställa en badvik för framför allt barn, nedanför restaurangbyggnaden. Här har vi även tänkt oss en badbrygga och en solbrygga. En småskalig vattenlekpark är också något som finns med i planeringen. berättar Katrin Steverding.

Katrin Steverding menar att målet med utvecklingen av Ekenäs som ett turistmål är inte att skapa något storskaligt men att hitta det där lilla extra som kan dra folk till att åka längst ut på Värmlandsnäs.

– Vi måste hitta något eget, en enkel med god och helst lokalproducerad matträtt eller liknande som blir vida känd. Andra har ju lyckats och det ska vi med göra, säger Katrin Steverding.

Pär Lindström berättar att alla förvaltningar och politiker i kommunen arbetar tillsammans med Ekenäs utveckling och nu är det viktigt att arbeta för att nå målet att Säffle och Ekenäs ska bli en destination som allt fler vill besöka.

Rätta oss
1 / 7

Katrin Steverding är utvecklingsstrateg och Pär Lindström, fastighetsstrateg visar den idéskiss som Säffle kommen har tagit fram för Ekenäs.

2 / 7

Kommunen har stora planer att utveckla Ekenäs. Ny drivmedelstation för båtar samt färskvatten, cirka 22 ställplatser för husbilar och en ny restaurangbyggnad finns med i de nya planerna för området.

3 / 7

För att öka möjligheten till fler besökare med båt utökas gästhamnen med en ny brygga med fem nya gästhamnsbåtplatser. Det blir även 32 platser nya båtplatser.

4 / 7

5 / 7

I dag finns det fyra campingstugor för uthyrningen, men ytterligare stugor ska byggas enligt planerna.

6 / 7

Från Ekenäs kan man ta båten ut till Lurö.

7 / 7

Bakom den vackra eken skymtar Vita Villan där Säffle kommun planerar att öppna ett vandrarhem.

Aktuell artikel (1 av 8)
Stora planer för Ekenäs i framtiden

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!