Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 17 mars - vecka 11
Nyheter

Stor skillnad på valdeltagandet

Lysvik bäst senast, Hagfors sämst – men det är överlag få som röstar
Foto: Daniel Olausson

Överlag är valdeltagandet lågt i kyrkovalet, men det skiljer sig en hel del lokalt.

I Lysvik röstade var fjärde församlingsmedlem för fyra år sedan, i Hagfors knappt var tionde.

– En vet inte vad en ska göra, säger Jan Bohlin (S), kyrkorådets ordförande Hagfors pastorat.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Historiskt sett har valdeltagandet i valet till kyrkofullmäktige ofta varit lågt i Hagfors, därför tänkte man bjuda på något utöver det vanliga inför det senaste valet 2013. På själva valdagen arrangerades ett flertal aktiviteter.

– Vi hade lite extra musikgrejor på gudstjänsten innan, sedan var Anders Brokvist med på kyrkkaffet och pratade. Så blev resultatet det sämsta valdeltagandet någonsin..., konstaterar Jan Bohlin krasst.

Det låga deltagandet i kyrkovalet är ett aber och det är inte något som är unikt för just Hagfors, vars församling slogs samman med Norra Råda-Sunnemo församling i början av 2016, där valdeltagandet var högre senast.

Och nog är det folk som röstar, under förtidsröstningen i mitten av förra veckan är det en strid ström av väljare de få minuter VF besöker vallokalen på pastorsexpeditionen.

– Det är en rätt jag har och den ska man ta tillvara på, resonerar Hans Åkerlund efter att han gjort sitt val.

Han tror att det låga intresset från väljarna grundar sig i ett lågt intresse från dem man ska välja.

– Blir debatten för dålig, då minskar intresset för valet, och då minskar intresset för debatten. Det blir en ond cirkel.

Bara ett par mil från Hagfors, i Ekshärad, råder andra förutsättningar. Där deltog var femte röstberättigad och Patric Svensson, kyrkorådets ordförande som representerar obundna Aktiv kyrka i Ekshärad, ser ett flertal faktorer till varför man såg en liten ökning vid det senaste valet, som att man har tre olika nomineringslistor.

– Sedan är det nog också så att det är en liten landsortsförsamling med eget pastorat, och en ekshäring är väldigt mån om sin kyrka, kyrkogård och församling och vi är väldigt stolta över den kyrka vi har i byn.

Just den lilla storleken tror också Bengt Hedelin är en viktig anledning till att man i Lysviks församling nådde ett valdeltagande på hela 25,1 procent senast, vilket med råge var överlägset bäst i länet.

– Jag tror att det gör att folk känner sig närmare verksamheten i kyrkan, man känner att den är deras egen och att den kyrkoavgift man lägger går lokalt. Plus att det historiskt sett är självklart att en ska rösta, även om det förstås blir mindre och mindre här också, konstaterar Bengt Hedelin som är kyrkorådets ordförande för Lysviks församling.

I Lysvik är 89 procent av byborna med i församlingen och kyrkan helt opolitisk, vilket såväl Bengt Hedelin som Patric Svensson i Ekshärad tycker är viktigt, liksom att man från båda sidor vill fortsätta verka som små församlingar på egna ben.

– Det är den viktigaste frågan som vi jobbar för, säger Bengt Hedelin.

– Därför söker vi också lite samarbeten hos dem som är lika oss. Vi har bara en präst och tänker att en församling med samma problem kanske kan ha en präst till tillsammans med oss för att lätta på bördan för den ensamma prästen.

Lysvik, Ekshärad och Hagfors – församlingar och pastorat som geografiskt ligger på rad i mellersta Värmland och som utgör toppen och botten sett till valdeltagande. Men faktum kvarstår – det är många röstberättigade som trots allt väljer att inte rösta.

De fåtal väljare som VF pratat med i Hagfors och Lysvik betonar rätten att få rösta som avgörande, men frågan är då hur man når ut till alla andra.

I Hagfors har man, glädjande nog, fler att rösta på än tidigare, i Ekshärad har man gått ut med information i alla brevlådor, vilket man också har gjort i Lysvik.

– Kyrkan för mig är en del av samhället, det är en trygghetsgrej för väldigt många och till vardags kanske man inte tänker så mycket på det. Men händer det en olycka får kyrkan väldigt stor betydelse, säger Jan Bohlin.

Varför ska man rösta i det här valet då?

– Det hör till demokratin att man ska rösta, och det är en tradition vi ska bevara. Även om vi lever i ett sekulariserat samhälle så är hela vår kultur uppbyggd på kristendomen och de värderingar som finns, så det är en tradition och kultur som bär detta, säger Bengt Hedelin.

– Det är ju om vem man vill ska representera sig i församlingen, nu kan man påverka besluten, säger Patric Svensson.

Rätta oss
1 / 3

Bengt Hedelin framför kyrkan i Lysvik som han tycker det är viktigt att bevara, och då krävs såväl medlemmar som att ortsborna engagerar sig, bland annat genom att rösta.

2 / 3

I Ekshärad har Patric Svensson och de övriga som deltar i kyrkovalet delat ut informationsblad till alla hushåll.

3 / 3

Aktuell artikel (1 av 8)
Stor skillnad på valdeltagandet

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!