Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 19 oktober - vecka 42
Nyheter

Olika lätt att få ett arbete för nyanlända

Rekordlåg arbetslöshet bland inrikesfödda
Foto: Marcus Ericsson/TT

Över medel. Nya siffror från arbetsförmedlingen visar att Värmland ligger över medlet när det gäller att få nyanlända i jobb. Samtidigt växer klyftorna mellan utrikes födda och inrikes födda i arbete.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Arbetslösheten ligger kvar på 7,4 procent i augusti. Bland inrikes födda sjönk arbetslösheten till rekordlåga 3,9 procent, den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen.

– Vi kan konstatera att arbetslösheten bland inrikes födda nu är nere på rekordlåga nivåer, i synnerhet bland dem som har minst en gymnasieutbildning och är över 25 år. Här är den lediga arbetskraften nästan helt uttömd, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det är dock fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Bland utrikes födda ligger siffran på 22 procent. Arbetsförmedlingens svåraste uppgift är att få nyanlända och personer med låga kvalifikationer i arbete. Värmland ligger ändå strax över snittet när det gäller hur län lyckas med rekryteringen. 90 dagar efter etableringsfasen har 31 procent av de nyanlända i Värmland fått jobb, vilket kan jämföras med rikssnittet på 28 procent.

En anledning till att utrikes födda har svårare att få jobb tror Annika Sundén handlar om alla de nyanlända som fått sina uppehållstillstånd och nu deltar i deras etableringsuppdrag.

– Trots de goda förhållandena på arbetsmarknaden ser vi att en grupp har det särskilt tufft idag, de som saknar gymnasieutbildning. Därför är det så viktigt att motivera fler till att satsa på en utbildning som ger arbete, säger Annika Sundén.

När en person fått uppehållstillstånd har den ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. De får reda på vilket stöd som erbjuds under de kommande 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren. Arbetsförmedlaren gör också en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. Arbetsförmedlingen samverkar i etablerinsuppdraget med Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan för att få nyanlända i arbete.

Rätta oss
1 / 1

Aktuell artikel (1 av 8)
Olika lätt att få ett arbete för nyanlända

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!