Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 23 juli - vecka 30
Kristinehamn

Många ville lämna synpunkter om centrum

Återskapa tornet som en central mötesplats, plats för odlingar och ett bättra utbud när det gäller affärer.Det var några av de synpunkter som kom fram när Kristinehamns kommun och Näringslivssamverkan bjöd in kommuninvånarna till ett dialogmöte i den gamla JC-lokalen under lördagen.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Redan från start hade många nappat på möjligheten att framföra sina åsikter och lämna synpunkter. Inne i lokalen hade fyra stationer placerats ut vid vilka man kunde sitta ned och skriva eller teckna på skisser. Vid varje station fanns representanter från kommunen och Näringslivssamverkan som tog del av åsikterna. De fyra stationerna handlade om handel, torgen och Svinvallen, hur staden ser ut i invånarnas ögon och tillgänglighet och trygghet. I lokalen fanns även en videokiosk för inspelning.

– Vi hoppas att det går att få igenom en del av idéerna, annars är det ju ingen mening att ha en dialog. Det finns ju tankar om vad som kan göras på kort sikt och på lång sikt, sa Susanne Forsberg, centrumutvecklare.

Madelen Richardsson, chef för Näringslivssamverkan, stod vid den station som handlade om handeln.

– En del saknar ett visst utbud. Det finns även de som är bekymrade över handeln och det finns en vilja att ha centrumhandeln kvar.

Emma Johansson, planeringsavdelningen, diskuterade trygghet och tillgänglighet med bland andra Annika och Torkel Sjöstrand. Hon frågande om det fanns platser som upplevs som otrygga nattetid.

– Jag går ju inte här då, sa Annika Sjöstrand. Men jag skulle nog inte gå i tunnlarna.

Emma Johansson berättade att många ser en utvecklingspotential i centrum och de vill ha mer torghandel och en uteservering vid Stadshotellet.

Jan-Erik Häggroth hade en lång lista med förslag. Han vill bland annat återskapa torgen, det södra och det norra, som en central mötesplats.

– Det norra bör förses med en ny byggnad som ersätter kiosken som revs. Här skulle till exempel turistbyrån kunna placeras. Grillen vid Södra Torget är ett provisorium och den byggnaden bör ersättas men en annan som sluter torgrummet. Jag tycker att gågatan ska förlängas norrut till Norra Staketgatan och Rådhuset ska användas för publika ändamål, till exempel utställningar.

Ingeborg Salonen och Anna-Greta Övringe vill ha odlingsmöjligheter.

– Antingen vid Svinvallen eller i inne i centrum. I FN:s rapporter varnar de för global matbrist.

Det som kom fram vid dialogmötet kommer att ställas samman och tas med i arbetet när planeringsavdelningen och Krut 2020 tar fram en handlingsplan under hösten.

Rätta oss
1 / 1
Anna-Greta Övringe och Ingeborg Salonen diskuterade olika ställen där man kan odla. Ett område de föreslog var Svinvallen.
Aktuell artikel (1 av 4)
Många ville lämna synpunkter om centrum

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!