Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 23 mars - vecka 12
Karlstad

Ny vindpark i Vänern 2012?

Vindpark Vänern ute vid Gässlingegrundet kan få en efterföljare ett par kilometer längre söderut. Rewind Offshore planerar en ny park med 15–20 vindkraftverk vid Stenkalles grund.– Om allt går som det ska kan det bli byggstart våren 2012, säger företagets vd Åke Pettersson-Frykberg.

Artikeln fortsätter efter annonsen

De tio vindkraftverken på Gässlingegrundet har snurrat i drygt ett år nu. Och det går bra. Enligt Åke Pettersson-Frykberg, som själv hade en hel del med projektet att göra under sin tid som kommunalråd för Miljöpartiet i Karlstad, så går man redan med vinst.

– Man räknar med sex miljoner kronor i vinst, detta trots att man gör avskrivningar på 14 miljoner. Det går alltså att få till en anläggning som redan år ett ger ett positivt resultat, vilket ju är ganska fantastiskt, säger han.

Och det har gett råg i ryggen åt det bolag som han sedan en dryg vecka tillbaka är vd för. Rewind Offshore presenterade redan i våras en idé om att bygga fler vindkraftverk i trakterna kring Gässlingegrundet, och de planerna har nu mognat och presenteras i dagarna i en utställning.

I korta ordalag handlar det om två olika alternativa utvecklingar, där man i det ena alternativet bygger till en handfull kraftverk vid Vindpark Vänern och kompletterar upp det med ytterligare ett dussin vid Stenkalles grund och i det andra alternativet fokuseras all energi på att bygga en ny park med 15–20 kraftverk vid den nya lokaliseringen.

– Vi får se vilket alternativ som är mest gångbart, men klart är i alla fall att det finns förutsättningar eftersom den här platsen har pekats ut både som ett riksintresse för vindkraft och som en gynnsam plats av Karlstads kommun, säger Åke Pettersson-Frykberg, som även ser det faktum att Rewind Offshore helt nyligen fått två nya delägare i Peab och norska Scanergy AS som en garant för projektets goda förutsättningar.

– Det innebär att vi har en väldigt god kunskap om hur man bygger i sådana här lägen och det innebär också att vi har tillgång till både den teknik som finns i fundamenten på nuvarande Vindpark Vänern och den båt som användes för att få kraftverken på plats.

En annan sak som talar för byggandet av en ny vindpark i Vänern är den effekt man skulle kunna få ut av kraftverken. Åke Pettersson-Frykberg talar om nivåer kring 50 till 90 MW, vilket är upp till tre gånger så mycket som i Vindpark Vänern.

– Det innebär att vi med den här etableringen skulle kunna täcka in elförsörjningen för 30 000 till 65 000 hushåll, eller lika mycket som alla hushåll i Karlstad och Hammarö tillsammans. Och det är ganska fascinerande, säger han.

Utställningen av de nya vindkraftsplanerna pågår nu ute vid gamla flygplatsen i Karlstad fram till den 14 december. Samtidigt pågår som bäst fortsatta miljökonsekvensutredningar och till våren räknar Åke Pettersson-Frykberg med att man kommer att kunna lämna in en ansökan om att få etablera sig. Och om allt går som det ska räknar man som sagt med en byggstart tidigast våren 2012.

Rätta oss
1 / 1
En ny vinkraftsetablering är på gång ute i Vänern, strax söder om Vindpark Vänern. Åke Pettersson-Frykberg som är vd för Rewind Offshore hoppas på en park som skulle kunna förse alla hushåll i Karlstad och Hammarö med grön el.
Aktuell artikel (1 av 8)
Ny vindpark i Vänern 2012?

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!