Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 24 juni - vecka 25
Karlstad

Centralt sportfiske inom ett par år?

Bra, lättillgängligt sportfiske mitt inne i centrala Karlstad. Ja, det kan vara verklighet inom några år. Peter Belin på Sportfiskarna ska undersöka förutsättningarna.
Artikeln fortsätter efter annonsen

– Vi vill skapa plattformar som man stå och fiska på, både längs Klarälvskanterna och vid tjärnarna, säger han.

Karlstad är på alla sidor omgivet av vatten – Klarälven, Vänern, tjärnar och sjöar. Fisket är dock underutvecklat, enligt Peter Belin.

Och det trots att det är väldigt gott om fisk.

– Vi pratar om minst ett 20-tal arter – förutom de allra vanligaste även gös, lake, id, sarv, stäm och björkna, till exempel. Men det är inte särskilt lätt att ta sig ut och fiska om man inte har båt. Älvbrinkarna är branta eller täckta av vass och sly, och det är gott om sandbankar, säger Peter Belin.

Sportfiske- och fiskevårdsförbundets projekt, som kommit till tack vare ett statligt Lona-bidrag, kan dock leda till en ändring på det. Under 2014 kommer Belin att ta fram förslag på lämpliga platser att göra mer lättillgängliga för spontanfiske.

Och det är bara ett av tre syften med förstudien:

– Ja, vi ska också föreslå olika fiskevårdsåtgärder som kan förbättra förutsättningarna. Det kan till exempel handla om att lägga ut risvasar för att skapa mer näring och lekmöjligheter. Och så ska vi ta fram information – vilka arter kan man fiska, hur fångar man bäst fisken och så vidare.

Vad gäller platserna har Peter Belin redan tankar om ett antal, men han håller dem gärna för sig själv ännu. Intressekonflikter kan uppstå, och åtgärder i vattendrag är inte helt enkelt. Vad säger markägaren? Länsstyrelsen? Kommunen?

– Jag hoppas ändå att vi kommer hela vägen fram på ett tiotal platser, helst beläget så att man kan ta sig dit även som funktionshindrad. Med en plattform, antingen gjuten eller i trä, skulle det ge ett stort mervärde till friluftslivet i Karlstad.

• När kan de första sportfiskeplatåerna stå klara?

– Rapporten ska vara klar om knappt ett år, så i bästa fall kan de första byggas 2015. Det är en hel del som måste lösas: att vi hittar bra platser som relativt enkelt kan anpassas, att alla tillstånd kommer på plats och att Karlstads kommun går in och bygger. Och att vi får ett större Lona-bidrag till själva satsningen. Men jag tror verkligen på det här!

Fotnot: Lona står för lokala naturvårdsmedel, och delas ut av Naturvårdsverket via länsstyrelserna. Förutom Sportfiskarna deltar också Nedre Klarävens FVOF i projektet.

Rätta oss
1 / 1
Peter Belin på Sportfiske- och Fiskevårdsförbundet ska utreda hur man bäst kan göra fisket mer tillgängligt i centrala Karlstad.
Aktuell artikel (1 av 8)
Centralt sportfiske inom ett par år?

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!