Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 21 oktober - vecka 42
Nyheter

Hedersförtrycket har hårdnat

Foto: Helena Dahlgren

Nära 80 procent av tjejerna i utsatta Göteborgsförorter är hårt kontrollerade i sitt privatliv av föräldrarna. Det visar den färska enkätundersökningen Varken hora eller kuvad.

Även i Värmland har hedersförtrycket mot flickor och kvinnor hårdnat de senaste åren, menar Asal Narimani, samordnare på Brottsofferjouren i Värmland.

Artikeln fortsätter efter annonsen

– Förtrycket sker med religiösa förtecken idag och det är skillnaden mot tidigare. Flickorna berättar att deras storebror eller pappa plötsligt blivit väldigt religiös och förbjudit dem att gå ut själva till exempel, de får inte träffa vilka vänner de vill eller liknande.

Asal Narimani har arbetat med frågor om hedersförtryck i tio år. Hon berättar att de flickor i tonåren och vuxna kvinnor som söker stöd hos brottsofferjouren i de här frågorna gör det när det sker en förändring - något som händer som påverkar dem mycket.

– Det kan handla om att de ska åka iväg och gifta sig, att datumet är bestämt. Eller att de gått med på att gifta sig men upptäckt att det inte blev som de trodde, och vill skilja sig. Då kommer de till oss, förklarar hon.

I enkätundersökningen har organisationen Varken hora eller kuvad frågat 1 200 skolungdomar mellan 12 och 18 år i socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar i Göteborg om förekomsten av hedersförtryck. Svaren visar att nära 80 procent av flickorna anser sig hårt kontrollerade i sitt privatliv av föräldrarna. Drygt 75 procent av tjejerna får endast umgås med andra tjejer, medan över 93 procent av killarna får umgås med kompisar av båda könen. Inga överraskande siffror, menar Asal Narimani:

– Undersökningen är gjord bland elever med invandrarbakgrund. Men jag tror att svaren skulle bli liknande om man gjorde en undersökning på skolor med många elever med invandrarbakgrund här i Karlstad, säger Asal Narimani.

– Flickor är hårt kontrollerade redan som barn. Det är något de växer upp med och inte tycker är konstigt. Det bara är så.

Asal Narimani tycker att skolan har ett ansvar för att försöka se till att flickorna kan leva ett mer fritt liv. Att inte gå med på att flickor bara ska sitta bredvid flickor i klassen, att all idrottsundervisning sker med båda könen till exempel.

– Att ta den diskussionen med föräldrarna och stå på sig. Men där tror jag att många inom skolan skulle vilja ha tydliga riktlinjer. Som det är idag kan skollagen tolkas olika. Sverige som land är väldigt accepterande mot andra kulturer och levnadssätt. Men när man går föräldrarna till mötes går det ut över barnen. Och det är inte okej.

–––

Fakta: Varken hora eller kuvad

Här är några av svaren i Varken hora eller kuvads färska enkätundersökning kring hedersförtryck.

78,4 procent av tjejerna anser att de är hårt kontrollerade i sitt privatliv av föräldrarna, jämfört med 16,9 procent bland killarna.

76,8 procent av tjejerna får endast umgås med tjejer, medan 93,2 procent av killarna får umgås med personer av bägge könen.

41,1 procent av tjejerna får inte ha ett förhållande för sina föräldrar, jämfört med 15,5 procent av killarna.

39,1 procent av tjejerna får gå på fritidsgården, jämfört med 82 procent av killarna.

32,2 procent av tjejerna får alltid delta i sportaktiviteter där bägge könen är med, jämfört med 95,8 procent bland killarna.

Studien baseras på svar från 1 200 ungdomar mellan 12 och 18 år i några av Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter. Undersökningen är gjord på fem skolor i några socialt utsatta förorter i Göteborg.

Källa: Varken hora eller kuvad (TT)

Rätta oss
1 / 3

”Flickorna berättar att deras storebror eller pappa plötsligt blivit väldigt religiös och förbjudit dem att gå ut själva till exempel”, berättar Asal Narimani, samordnare på Brottsofferjouren i Värmland.

2 / 3
3 / 3
Aktuell artikel (1 av 8)
Hedersförtrycket har hårdnat

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!