Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 21 mars - vecka 12
Grums

Grumsprotest mot vindkraft

Avslå ansökan om att få bygga vindkraftverk vid Stenkalles fyr i norra Vänern. Det anser stadsarkitekt Kjell Nyström att Grums kommun ska kräva hos Mark- och miljödomstolen.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Stadsarkitektens skrivelse om vindkraftverken ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag.

Han anser att kommunstyrelsen ska kräva att Mark- och miljödomstolen underkänner den beskrivning av miljökonsekvenserna som Rewind Vänern AB gjort i sin ansökan om att få bygga.

Kjell Nyström pekar på att företagets ansökan har allvarliga brister dels angående vilken påverkan bygget har på friluftslivet i Norra Vänerskärgården, dels hur landskapsbilden i Grums kommun påverkas.

Stadsarkitekten konstaterar vidare att Grums kommun via media fick reda på att Rewind Vänern AB hade lämnat in en ansökan om vindkraftbygget.

I samband med ett samrådsmöte om planerna efterlyste kommunen att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts skulle kompletteras med fotomontage som visade hur vindkraftverken skulle uppfattas från Kangerudsområdet i Grums.

”Detta har inte skett”, skriver stadsarkitekten och fortsätter:

”Underlåtenheten att redovisa hur vindkraftsparken kommer att påverka vår kommun är en allvarlig brist i hanteringen av ärendet. Att vindkraftsverken väl kommer att synas från vår kommun är ett obestridligt faktum då de redan på Gässlingegrundet är väl synliga till och med inifrån Grums samhälle.

Kjell Nyström menar vidare att vindkraftsparkens ”barriäreffekt” kommer att missgynna kommunen som besöksmål, samt möjligheterna till friluftsliv och båtliv.

Han anser att Grums kommun måste få bli remissinstans i frågan och att miljökonsekvensbeskrivningen har så allvarliga brister att det inte går att godkänna det planerade vindkraftbygget.

Tore Wizelius, projektchef vid Rewind Vänern AB, tycker dock att man informerat kommunen om planerna.

– Dom kom till det första samrådsmötet, men inte till det andra. Jag tycker att kommunen borde ha visat större intresse.

Tore Wizelius berättar att Grums kommun ska erbjudas att bli delägare i vindkraftparken.

– Och då är det ju tråkigt om de sågar av möjligheterna till en framtida inkomstkälla.

Grums kommunalråd Torbjörn Bood (S) tycker det är minst sagt märkligt att Grums, som närmast påverkad grannkommun, inte är remissinstans i ärendet.

– Inloppet där vindkraftsparken ska byggas är ju vår motorväg in och ut i Vänern. Jag tycker att man borde varit mer lyhörd för vad grannarna tycker.

Han menar att en bildbeskrivning av konsekvenserna av bygget hade varit till hjälp.

– Kanske hade det dämpat oron för hur området påverkas. Det borde inte ha varit något större problem att ordna.

Rätta oss
1 / 1
Så här tänker sig Rewind Energy AB att den planerade vindkraftparken ska se ut från Gäddvik i Värmlandsnäs, Säffle, som ligger fem kilometer från kommungränsen till Grums. ”Bilden visar att vindkraftsparken kommer att bilda en barriär för inloppet till Grums kommun” anser stadsarkitekt Kjell Nyström
Aktuell artikel (1 av 2)
Grumsprotest mot vindkraft

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!