Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 23 juli - vecka 30
Forshaga

Myggbekämpningen ligger på regeringens bord

Första veckan i april väntar Naturvårdsverket besked från regeringen om Forshaga kommun får ett godkännande att bekämpa myggen med VectoBac G.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Problemen med översvämningsmyggen i Deje och nu även i andra delar av Forshaga kommun är riksbekanta. Under flera år har kommunen ansökt hos Naturvårdsverket om att få bekämpa översvämningsmyggen med medlet VectoBac G via helikopterbesprutning. Tidigare år har ansökan gällt perioden juni- augusti. I år ansöker kommunen om tidsperioden 1 maj till 31 augusti.

– Vi vill tidigarelägga möjligheten att bekämpa med VectoBac G då det både 2013 och 2104 var för sent i juni och vattnet redan hade sjunkit undan innan tillståndet kom. I år är våren ännu tidigare men än så länge är vattnet för kallt för att översvämningsmyggens larver ska kläckas. Vattnet måste ligga på en temperatur mellan 4 och 8 grader då de kläcks. Vår förhoppning är att vi får ett tillstånd innan 1 maj och att vädret tillåter att vi kan bespruta marken då, säger Britt-Marie Olsson, kommunekolog.

Ansökan skickades in till Naturvårdsverket i höstas och liksom tidigare år låter man regeringen ta ställning till om bekämpningen med VectoBac G. Om regeringen tycker att tillåtelse kan ges kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.

– Vi bedömer att det råder osäkerhet om risken för oönskade ekologiska effekter när man sprider bekämpningsmedlet över större ytor. Därför kan Naturvårdsverket inte ge tillstånd enligt miljöbalken utan regeringen måste pröva frågan först och besluta om eventuell tillåtlighet, säger Björn-Axel Beier, handläggare för myggbekämpningsärendet vid Naturvårdsverket.

Enligt Björn-Axel Beier väntas ett beslut från regeringen runt 8-9 april och blir det ett ja från regeringens sida räknar Naturvårdsverket att man kan besluta om bekämpning av översvämningsmyggen i Deje i slutet av april.

Rätta oss
1 / 1
Naturvårdsverket bedömer att det finns ett stort allmänintresse för att genomföra bekämpningen med VectoBac G. Det finns kunskap om alternativ till bekämpningsmedlet, men alternativen är än så länge inte en fullständig lösning.
Aktuell artikel (1 av 1)
Myggbekämpningen ligger på regeringens bord

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!