Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 21 juni - vecka 25
Forshaga

Irriterade Dejebor fick inga konkreta svar i myggfrågan

De närmaste dagarna står det klart om beslutet att bekämpa Dejemyggen från heli­kopter överklagats eller ej. Det kan avgöra om det alls blir av i år.Några helt konkreta svar kunde alltså inte Dejeborna få på onsdagskvällens möte – vilket orsakade irritation.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Enligt vissa uppgifter som cirkulerat i sociala mediaer har en av markägarna vid de myggdrabbade områdena i Deje lämnat in ett överklagande. Det skulle förhindra att beslutet vinner laga kraft. Processen skjuts då framåt – vilket kan omöjliggöra göra hela insatsen under 2015.

– Vi kommer att stämma av med Naturvårdsverket och mark- och miljödomstolen i slutet av veckan, så får vi se. Men det är ju fler kriterier som ska stämma in, menade Urban Ledin, miljö- och byggchef i Forshaga.

Han, Naturvårdsverkets Hans Bråde och kommunekologen Britt-Marie Olsson gav en ingående beskrivning av läget.

För att få använda sig av bekämpningsmedlet BTI ställs en lång rad krav: det handlar bland annat om gynnsamma väderförhållanden, mygglarverna ska vara i rätt stadium och hänsyn ska tas till häckande fåglars boplatser.

Dessutom kräver myndigheterna att Forshaga kommun kompletterar med andra, mer långsiktiga insatser. Exempelvis röjning och upplåtning av våtmarker för bete, borttagning av piren nedströms från kraftstationen i Deje och en bättre vattenreglering.

– Vi har en dialog med Fortum om regleringen av älven, men vi styr inte över det. Där kan vi behöva hjälp av Naturvårdsverket och andra myndigheter, konstaterade Urban Ledin.

Klart är dock att alla praktiska detaljer gentemot det anlitade helikopterföretaget, Storm Heliworks AB, är på plats. Om alla förutsättningar klickar in ska det gå att dra igång på kort varsel, enligt Urban Ledin.

Dejeborna var dock föga imponerade över redogörelsen. Efter flera års uteblivna ”flyganfall” hyste de flesta av dem som tog till orda under frågestunden stor misstro till kommunens förmåga.

En av deltagarna undrade varför bekämpningsmedlet är så ifrågasatt, när det använts i Tyskland under 30 år utan några komplikationer.

Naturvårdsverkets Hans Bråde svarade:

– Det råder olika förutsättningar på olika platser i världen. Det är en annan biotop här än där. Vi har samlat in de undersökningar som gjorts, och det verkar inte vara några stora problem – men vi måste också kolla upp det enligt våra svenska förhållanden.

– Dessutom bör sägas att Tyskland – och södra Dalälven där preparatet också används – fortfarande har problem med mygg trots många års användning av BTI. Det räcker inte på lång sikt.

Rätta oss
1 / 1
Forshaga kommuns miljö- och byggchef Urban Ledin fick det ganska hett om öronen under myggmötet i Deje. Något konkret svar på om det faktiskt blir helikopterbekämpning i år fick inte publiken.
Aktuell artikel (1 av 4)
Irriterade Dejebor fick inga konkreta svar i myggfrågan

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!