Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 21 oktober - vecka 42
Nyheter

Föreslår politisk storsatsning på landsbygden

Foto: Arkiv

En ny och över blocken sammanhållen landsbygdspolitik är på väg att tas fram.

Nu har 75 förslag på åtgärder presenterats innehållande bland annat ökad service, mer bostadsbyggande, snabbare poliser och utplaceringen av 10 000 statliga jobb på landsbygden.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kallade onsdagen för historisk – under 1,5 års tid har en landsbygdskommitté arbetat med att ta fram en mer sammanhållen landsbygdspolitik, och en enig kommitté överlämnade en lunta på nästan 300 sidor innehållande 75 förslag på åtgärder som ska främja landsbygden till ministern.

Förslagen rör områden som bredband till alla senast 2025, bättre förutsättningar för bostadsbyggande, förbättrad service på landsbygden, att underlätta för eftergymnasiala studier på hemorten, bättre posttjänster och många flera åtgärder i samma konkreta anda.

Den värmländske riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) har suttit med i kommittén tillsammans med tio andra politiker från alla riksdagspartier och han lyfter själv två punkter han ser som extra viktiga.

– Vårt förslag om att kräva en insatstid för polisen på max 45 minuter på prio ett-larm är viktig och bra, jag tycker också att vårt förslag om lagkrav på att bankerna ska hantera kontanter är bra, säger han.

Förslagen är många, men ska mer ses som delar som formar en helhet som i sin tur kan få stor inverkan på landsbygdens framtid, anser Håkan Svenneling.

– Om man bryter ut enskilda delar av det här förslaget så tappar man mycket av de synergieffekter som förslagen skapar tillsammans. Om man till exempel utlokaliserar statliga myndigheter med 10 000 jobb och samtidigt gör det bättre med kompetensförsörjningen samtidigt som man förbättrar servicen då får man också per automatik en positiv utveckling generellt, säger han.

10 000 statliga jobb föreslås alltså lokaliseras ut runt om i landet under en 5-7-årsperiod och för Värmlands del handlar det inte nödvändigtvis om att de ska hamna i Karlstad.

– Vi tänker oss alla typer av jobb, men det som är viktigt är att det förbättrar servicen för medborgarna.

Nu ska hela det här slutbetänkandet ut på remiss och under våren 2018 spås riksdagen kunna fatta ett beslut gällande landsbygdspolitikens framtid.

– I och med att vi har förankrat det här i alla åtta partier i kommittén så tror jag att vi har gott parlamentariskt stöd från regeringen, om den lägger fram propositionen så kommer vi få stöd för det, säger Håkan Svenneling.

• Vad kan det här innebära för Värmland?

– En positiv landsbygdsutveckling och jag kan känna att Värmland är i ett sånt läge nu där vi har en levande landsbygd i Värmland, men där vi ibland också har känslan av att det är på väg åt fel håll och mer håller på att bli som Norrland. Men om man ger Värmland rätt förutsättningar, vilket jag tycker vi gör med det här förslaget, så ger det en positiv utveckling för den värmländska landsbygden.

Rätta oss
1 / 1

Den värmländske riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) är en av de elva medlemmar i landsbygdskommittén och han ser mycket belåtet på det gedigna slutbetänkande som överlämnades under onsdagen.

Aktuell artikel (1 av 8)
Föreslår politisk storsatsning på landsbygden

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!