Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 16 augusti - vecka 33
Filipstad

BEO kritiserar kommunen

Barn- och elevombudet, BEO, riktar kritik mot Ferlinskolan och Filipstads kommun. Skolan anses inte ha följt kraven gällande förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Anmälaren anförde att en tidigare elev på Ferlinskolan utsattes för verbala, fysiska och psykiska kränkningar från andra elever under årskurs sex till åtta. Enligt anmälaren tog skolan inte problemen på allvar och vidtog inte tillräckliga åtgärder för att stoppa det.

I sitt anförande bestred skolan att kränkande behandling hade skett och uppgav i stället att det huvudsakligen handlade om två faktorer. Dels var eleven blyg och tillbakadragen i sin läggning och dels hade eleven en långdragen konflikt med en annan elev.

BEO bedömer att eleven har utsatts för kränkande behandling och att skolan måste se över sina rutiner. Filipstads kommun ska lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder senast den 12 november.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 2)
BEO kritiserar kommunen

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!