Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 17 november - vecka 46
Nyheter

Färre serviceresor går fel efter åtgärder

Foto: Peter Bäcker

Under den sista månaden har antalet avvikelser – serviceresor som gått fel på något sätt – minskat kraftigt. Värmlandstrafik har mätt hur nöjda kunderna är med sina serviceresor och får överlag gott betyg. Men övergången till Keolis i somras var inte bekymmersfri.

Artikeln fortsätter efter annonsen

– Nej, i uppstarten var vi inte nöjda. Det var basala fel som återkom och inte ska förekomma i den här typen av körningar, säger servicetrafikchef Anders Wahlen på Värmlandstrafik.

Det handlade om förare som inte tog till sig av körorder, missar i körorder med mera. Flera händelser har rapporterats om i medier under förra året.

Nu har det stora transportföretaget Keolis skött servicetrafiken åt Värmlandstrafik under ett drygt halvår, sedan övertagandet den 1 juli. Fordonen är nya och anpassade efter olika funktionshinder, men också i stort sett alla förare är nya.

– Jag vill påstå att servicetrafik är en komplex verksamhet. Vi har nu hundra förare som klarat vår certifiering som syftar till att långsiktigt säkra kvaliteten, säger Henrik Gustavsson, områdeschef för Keolis i Värmland.

Han påpekar att när Keolis tog över verksamheten den 1 juli var förarna helt nya och hade i de flesta fall ingen taxilegitimation sedan tidigare.

– Det tar också tid för alla att lära sig geografin, att lära känna kunderna så att allt flyter helt perfekt. Helt perfekt kanske det aldrig kan bli, men nästintill. Och där känner jag att vi är på mycket god väg, säger Henrik Gustavsson.

Avvikelserna, alltså de händelser som är av så allvarlig karaktär att de skulle kunna orsaka ett vite, var under 2016 cirka 30 i månaden.

– Det var högre än förväntat. Men i januari var avvikelserna nere på 17 och vi känner att servicetrafiken är på mycket god väg att fungera väldigt bra. Nyckeln är att komma ner på operativ nivå och det har Keolis förstått. För ett stort företag som Keolis handlar det om att försöka bygga småskaligheten i det stora. Nu har man börjat med depåsamordnare, förare som lägger en del av sin tid till administration och det är väldigt viktigt, säger Anders Wahlen.

Värmlandstrafik har också genomfört en kundnöjdhetsundersökning inom servicetrafiken under november och december. Den visar att kunderna överlag är mycket nöjda med bemötandet från förare och känner stort förtroende för dem. Keolis har genomfört cirka 113 000 serviceresor sedan övertagandet den 1 juli.

– Vi ska komma i tid och hålla vad vi lovar, säger Anders Wahlen.

Rätta oss
1 / 1

Värmlandstrafik har mätt hur nöjda kunderna är med sina serviceresor och får överlag gott betyg.

Aktuell artikel (1 av 8)
Färre serviceresor går fel efter åtgärder

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!