Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 24 juni - vecka 25
Allmän

Överklaganden stoppar vindkraftsprojekten

Det går trögt med etableringen av vindkraft i länet. Av de större planerade parkerna har samtliga utom två överklagats.Det betyder att totalt 106 av 128 vindkraftsverk för tillfället stoppats.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Det finns totalt nio större vindkraftsetableringar på gång i länet, men det är bara två av dem som i nuläget med säkerhet kommer att bli verklighet. I samtliga andra fall har vindkraftsparkerna överklagats till miljödomstolen eller andra domstolar.

Ett bevis så gott som något på vilka svårigheter det är att få till vindkraft i Värmland.

– Ja, man måste verkligen ha tålamod om man är vindkrafts­entreprenör, konstaterar Jan Johansson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

Enligt Jan Johansson har det gått sakta med vindkraftsetableringarna i Värmland. Delvis för att det har varit en utdragen process att få fram planer i kommunerna där man tillåter vindkraft, men också för att de planer som har släppts fram har överklagats i flera instanser.

– Vi har flera sådana här planer som har överklagats till miljödomstolen och sedan vidare till miljööverdomstolen. Och då tar det tid, säger han.

Av de fem parker som planeras i trakterna kring Kristinehamn har samtliga överklagats, vindkraftsparken vid Sjönnebol på Värmlandsnäs har överklagats, liksom den park med 20 verk som ligger ute i Vänern på Stenkalles grund.

I det sistnämnda fallet har Högsta domstolen kopplats in.

– Vi fick först rätt att bygga av miljödomstolen, sedan överklagades det till Miljööverdomstolen som valde att inte ta upp det. Då överklagade Naturvårdsverket Miljööverdomstolens beslut till Högsta Domstolen, och där står vi nu, säger Åke Pettersson Frykberg, vd på exploatörföretaget Rewind.

Och överklagandena kostar inte bara tid, utan även pengar för företaget.

– Det är så här man knäcker ett företag. Vi har lagt ut sju miljoner kronor på att försöka få till det här, så det är klart att det är lätt frustrerande, säger han och påpekar att överklagandena kanske borde ha kommit tidigare i sådana fall.

– Vill man inte ha vindkraft på den här platsen så borde man ha agerat i ett tidigare skede. Nu blir det en avsevärd försening av en miljardinvestering.

Men trots att företagen ofta stöter på patrull i form av oroade närboende, försiktiga kommuner eller bekymrade natur­ivrare så finns det fortfarande flera som vill vara med och bygga.

Under de senaste månaderna har det hållits samråd i både Säffle och Sunne för planerade parker.

– Det handlar om parker i storleksordningen åtta till tio verk per park där man nu har haft förberedande samråd, säger Jan Johansson.

Rätta oss
1 / 1
Foto: Scanpix
Aktuell artikel (1 av 1)
Överklaganden stoppar vindkraftsprojekten

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!