Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 24 juni - vecka 25
Allmän

Nytt strandskyddsförslag slår hårt mot Värmland

Går det föreslagna strandskyddet på 300 meter vid Vänern och Frykensjöarna igenom slår det hårt mot byggplanerna för de drabbade kommunerna.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Normalt ligger strandskyddet på 100 meter från strandlinjen, det vill nu länsstyrelsen ändra till 300 meters gräns på ett antal ställen runt om i länet. Orsaken är att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Förslaget slår hårt mot länets kommuner när det gäller planerna på att bygga nya bostadsområden i eftertraktade strandnära lägen. För kommunerna runt Vänern innebär det att gränsen ändras från i dag 150 meter till 300 meter. Säffle kommun är bekymrad och uppmanar sina kommuninvånare, i synnerhet markägare, att sätta sig in i vad förslaget innebär och yttra sig om det till länsstyrelsen.

– Detta är ett förslag som kommer att påverka Säffle på ett mycket negativt sätt om det går igenom. I förslaget har man bara tittat på tillgänglighet och miljöpåverkan, inte hur det påverkar en landsbygd där människor ska bo och verka, säger Bengt Larsson landsbygdsutvecklare i Säffle kommun.

Bengt Larsson menar att om det blir en 300 meters skyddsgräns runt hela Värmlandsnäs så blir det en död bygd och han ifrågasätter varför det inte gjorts någon utvärdering av påverkan av miljön och tillgängligheten kring dagens strandskydd på 100 meter.

Länsstyrelsen har nu förslaget ute på remiss – remisstiden var förlagd till den 30 april men har nu ytterligare förlängts till den 19 juni. Länsstyrelsen säger i sitt beslut om förlängd remisstid att man ”lagt stor vikt vid Region Värmlands och kommunernas synpunkter och den lokalkunskap som kommunerna besitter”.

– Det viktigaste med det utökade strandskyddet är att ta tillvara allemansrätten och värna om det djur- och växtliv som kan hotas av exploatering av vissa områden. Att vi förlängt remisstiden beror till stor del på att länets kommuner ska ha möjlighet att gå igenom förslaget och komma in med sina svar, säger Jan Rees, projektledare naturvård hos länsstyrelsen i Värmland.

• Du har varit på besök och haft informationsmöten runt om i länet. Vad har du för uppfattning om vad det finns för funderingar kring det utvidgade strandskyddet?

– De flesta har ju funderingar på hur de blir med planerade strandnära boenden när det blir en skyddsgräns på 300 meter. Där det redan finns detaljplaner blir det ingen ändring angående skyddsgränsen och jord- och skogsbruk berörs inte av det utvidgade strandskyddet, säger Jan Rees.

Lagen om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, möjliggör också en utveckling i utvalda strandnära lägen, (se separat artikel).

Rätta oss
1 / 1
Foto: TT
Aktuell artikel (1 av 1)
Nytt strandskyddsförslag slår hårt mot Värmland

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!