Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 21 juni - vecka 25
Karlstad

Inga pengar till undersökningar

Länsstyrelsen vill göra en stor undersökning av de minskande fiskbestånden. Men så kommer det inte att bli.– Inte under 2013 i alla fall. Det finns inga pengar, och det är jättetråkigt, säger vattenhandläggaren Grete Algesten.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Precis som yrkesfiskarna är hon oroad över utvecklingen de senaste åren, även om hon inte är övertygad om aluminiumets skadeeffekter. Tidigare studier har visat att det krävs att vattnet är surt för att de aluminiumföreningar som reningsverken använder ska bli giftiga.

– Och vattnet i såväl Klarälven och Vänern är neutralt. Men oavsett det tyder mycket på att något inte är som det ska, och vi har under flera år begärt att få medel till en stor provfiskning. Havs- och vattenmyndigheten har dock sagt nej. De saknar medel, vilket är jättetråkigt.

Om inte aluminiumet är problemet, vad kan det då handla om?

– En teori är att övergödningen som orsakades av den dåliga utsläppsreningen under stora delar av 1900-talet gjorde att bestånden växte extremt, och att vi nu snarare är på väg mot ”normalnivåer”.

– En annan teori är att det finns okända organiska miljögifter – fällningar från kläder, kemikalier, elektronikprodukter, deponier – som påverkar ekosystemet. Prover har tagits för att undersöka det sistnämnda, och vi hoppas få svar inom kort.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Inga pengar till undersökningar

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!