Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 21 juni - vecka 25
Allmän

"Aluminium förgiftar Vänern och Klarälven"

Norra Vänern och Klarälven är aluminiumförgiftade.Det hävdar yrkesfiskarna Göran Fransson och Måns Bagge som sett fiskebestånden minska kraftigt de senaste åren.Nu vill de att utsläppen från reningsverken stoppas och ersätts med andra medel – och att problemen undersöks grundligt.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Det är de senaste sju-åtta åren som något hänt i vattendragen närmast Klarälvsdeltat. Göran Fransson och Måns Bagge som fiskat i områdena i flera årtionden ser en dramatisk skillnad.

– Utslaget över alla fiskeslag handlar det om en 90-procentig minskning. För den kommersiella fisken – gös, abborre, öring, sik, gädda – har det minskat med mer än hälften, konstaterar Måns Bagge.

Boven i dramat, om man ska tro duon? Aluminiumet som används av i princip samtliga reningsverk, i form av föreningen polyaluminiumklorid. Det tillförs för att fälla ut fosforet som kan orsaka övergödning.

– Vi har inga otvetydiga bevis, men det finns studier som visar att aluminium förstör växtplanktonens förmåga att tillgodogöra sig näring. Sedimentprover har visat bedrövliga resultat, på sina håll är nästan alla bottenlevande organismer borta. Och så ser det bara ut i Klarälven och de delar av norra Vänern som berörs av Klarälvsvattnet, säger Göran Fransson.

Med tanke på att växt- och djurplankton är den första pinnen på stegen i det ekosystem som fiskarna är beroende av är det alarmerande, anser Fransson och Bagge.

Deras farhågor stöds dessutom av andra iakttagelser: Molkoms fiskevårdsområdesförening har till exempel märkt en tydlig minskning av abborre- och benlöjebestånden efter att reningsverket där gått över från kalk till aluminium.

Även biologen Magnus Andersson, tidigare forskningsassistent på SLU i Örebro, som personligen engagerat sig i frågan är inne på samma linje:

– De undersökningar som gjorts av polyaluminiumklorid och dess påverkan på olika arter är otillräckliga. Man har tittat på effekten på fisk, och där ser man inga omedelbara problem. Däremot har jag inte funnit några som helst analyser av hur djur- och växtplankton och andra bottenlevande organismer påverkas.

Han konstaterar att frågan under flera år funnits med på myndigheternas bord, men utan åtgärder. ”Medel saknas”, är budskapet. Men konsekvenserna kan bli svåra, både för sport- och yrkesfisket.

– Det stora problemet just nu är den dåliga föryngringen. Yrkesfiskarna riktar in sig på fisk mellan fyra och åtta år, så i ett värstascenario kan fisket vara näst intill utarmat det närmaste decenniet. Och det är även om vi får en lösning på problemet omedelbart, Magnus Andersson.

Rätta oss
1 / 2
Yrkesfiskarna Göran Fransson och Måns Bagge har sett fiskebestånden i Vänern och Klarälven minska dramatiskt. Nu slår de larm om aluminiumet som används av reningsverken.
2 / 2
Aktuell artikel (1 av 4)
"Aluminium förgiftar Vänern och Klarälven"

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!