Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Tisdag, 24 april - vecka 17
Oktober 2010

På väg mot bättre transport

Konkurrensen kräver utveckling både för metoder och människor.Att effektivisera virkestransporterna samtidigt som man minskar miljöbelastningen är ett led i VSV Frakt ABs arbete att förbättra verksamheten. Och man använder EU-bidrag för att komma framåt i arbetet.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Den största förändringen blir att börja använda virkesskyttlar istället för de traditionella virkesbilarna med kran.

– Det är helt enkelt så att en lättare bil ger möjlighet att lasta mer eftersom bruttovikten blir densamma och vägstandarden bestämmer bruttovikten, säger Mats Hellner som tidigare varit transportchef på VSV Frakt och som nu är knuten som konsult till utvecklingsprojekten.

Principen för virkesskytteln är alltså att skotare, kran eller kranbil lastar över virket i en container som sedan körs av skyttelbilen. På så vis släpas inte tunga kranar fram och tillbaka i landet, utan bara virket.

– Besparingen blir 10-30 % diesel per fraktat ton virke, upplyser Mats Hellner.

Redan idag används skytteln för lastning via terminal eller omlastning från traditionell kranbil. Men den riktigt stora potentialen finns om man kan lasta direkt med skotare ur skogen.

– Problemet är det krävs särskilda uppställningsplatser för containrarna som då måste anläggas, säger Mats Brindbergs, vd på VSV Frakt.

– Dessutom måste skotaren kunna lasta rätt vikt så det krävs en krönt våg på skotaren.

Virkesskyttlarna har prövats sedan 2009 och metoden ska utvärderas vid nyår 2011.

– Vi ser att det tekniskt har fungerat bra för skyttlarna men lossningen är inte helt klarad eftersom alla sågverk inte kan lasta av virkesbilar, säger Mats Brindbergs.

En annan del av effektiviseringen är att skapa en webbsida där åkaren enkelt kan hitta returlass. Det krävs en dator och ett program i bilarna för att kunna gå in på webbsidan och söka lämpligaste transport.

Vilket leder till ytterligare en punkt på utvecklingslistan – datautbildning.

– Syftet är primärt att stötta webbsidelogistiken genom att få åkarna att använda fordonsdatorer, säger Mats Hellner.

– I förlängningen ska vi bort från papperen i bilarna, det blir bättre struktur och lättare att samordna verksamheten om rapportering och registrering sker via datorerna.

Man ska också genomföra kompetensutveckling inom företagsekonomi och affärsmannaskap på olika nivåer, där används simuleringsmodellen Business Logics.

Den sista - men inte minsta satsningen är att fortbilda chaufförerna i trafiksäkerhet och eko-driving. 110 000 chaufförer ska få en femdagars-utbildning.

Rätta oss
1 / 5
vd Mats Brindbergs ser metodutveckling som ett viktigt konkurrensverktyg. Foto: VSV Frakt
2 / 5
Skyttelsystemet kan i vissa fall kräva mindre breddning av vägen eller bärighetsförstärkning. Förstärkning kan ske med enkla grävmaskinsmattor. Foto: VSV Frakt
3 / 5
Sedan något år har man provat s k spetsbyte, d v s skyttelbil med tomt släp möter kranbil på lämpligt ställe. Nackdelen är en extra omlastning, fördelen är att tunga kranar inte körs långa sträckor i onödan. Foto: VSV Frakt
4 / 5
Den riktigt stora potentialen ligger i att placera tom container och släp där de kan lastas direkt av skotare. Metoden kräver krönt våg på skotaren för att hindra överlast. Foto: VSV Frakt
5 / 5

• Samlar 280 småföretag med sammanlagt 600 anställda

• Affärsidé: utveckla och erbjuda kostnadseffektiva tjänster i logistikkedjan skog- skogsindustri - värmeanläggningar.

• Antal delägare: 140

• Omsättning 2009: 795 miljoner kronor

Aktuell artikel (1 av 1)
På väg mot bättre transport

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!