Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 22 oktober - vecka 42
Ledare

Klimatarbete lönar sig

Foto: Pontus Lundahl/TT

Klimatarbete. Det behöver inte vara dyrt för företag att ställa om och minska både energiförbrukningen och utsläppen. För många kan det i stället vara lönsamt, visar en rapport från Hagainitiativet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

USA:s president Donald Trump har hoppat av Parisavtalet och aviserar stora satsningar på kolkraft. Men en klimatförnekare i Vita huset kan och får inte stoppa övergången till en fossilfri framtid.

Allt fler delstater fortsätter att stimulera sol- och vindkraften, trots motstånd från Vita huset. Allt fler företag i USA har också insett att olja, kol och slöseri med ändliga naturresurserna är fel väg att gå. Det är lönsamt att ställa om till förnyelsebart och spara energi.

Det samma gäller i Sverige visar en ny positiv rapport från Hagainitiativet. Bakom initiativet och rapporten Klimatarbete lönsamt står en rad företag från olika branscher.

300 svenska företag har i en enkät fått ge sin syn på klimatarbete och lönsamhet. Bara 15 procent anger att deras klimatarbete leder till ökade kostnader. Många ser i stället det omvända, sju av tio ser ingen ökning av utgifterna.

Av de företag som är mest klimataktiva anser 96 procent att deras insatser stärker varumärket. Attraktiviteten ökar och lojala kunder knyts närmare företaget.

Nästan tre av fyra företag tycker att klimatarbetet gör företaget attraktivare som arbetsgivare. Unga människor vill gärna jobba hos organisationer som arbetar aktivt med miljöfrågor. Intresset att investera i hållbara företag ökar också.

Sist men inte minst sparar företag pengar på att jobba klimatsmart. Om produktionen ställs om sparar energi ger det dubbla vinster. Utsläppen minskar och kostnaderna blir lägre. Till skillnad mot ökade intäkter som beskattas går minskade kostnader rakt ned på sista raden.

Det finns en rad positiva exempel i rapporten. Till exempel färgtillverkaren som utvecklade en giftfri båtbottenfärg som minskar fartygens bränsleförbrukning med tio procent. Färgen är dyrare, men fartygen behöver inte målas om så ofta. Rederiet kan dessutom ansöka om koldioxidkrediter, en frivillig version av EU:s utsläppsrätter.

Ett försäkringsbolag lagar och återcirkulerar skadade produkter, till exempel mobiltelefoner, i stället för att ersätta med en ny. Ett slakteriföretag gör om slaktavfallet bli biogas och kaffebolaget tillverkar växtbaserade kaffekapslar, som gör kunderna nöjda och som är bra för miljön. En hamburgerkedja gör om använd frityrolja till fordonsbränsle.

Det är smarta insatser som gör stor skillnad och det är bra att så många företag tar täten. Tempot i omställningen behöver dock bli högre om klimatmålen ska nås. Högkonjunkturen gör att de svenska utsläppen av växthusgaser ökar igen, visar nya siffror från SCB.

Transportsektorn är en bov i dramat. Hagainitiativet har en rad konkreta förslag för att skynda på omställningen. Avveckla subventionerna till fossila bränslen, fortsätt den gröna skatteväxlingen, styr om offentliga upphandlingar så att de gynnar miljön och inrätta en statlig grön investeringsbank. Det är kloka förslag som regeringen bör ta till sig.

Rätta oss
1 / 1

Försäkringsbolaget började lämna ersättning för att laga trasiga mobiltelefoner i stället för att köpa nytt. Smart, lönsamt och miljövänligt.

Aktuell artikel (1 av 8)
Klimatarbete lönar sig

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!