Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 17 mars - vecka 11
Krönikor

”Ni svenskar är lyckligt lottade”

Starrin sonderar

I serien "Nyfiken på forskning" intervjuas Alireza Moula som är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Karlstads universitet. Han forskar bland annat om utveckling av människans kapaciteter.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Alireza Moula är från Iran. Efter gymnasiestudier flyttade han till Pakistan. Där tog han en filosofie kandidatexamen i sociologi. Sedan blev det Sverige. Tog en filosofie licentiatexamen i sociologi vid Uppsala universitet. Fortsatte med sin forskarutbildning i Linköping där han disputerade i socialmedicin 2005. Nu är han universitetslektor och docent i socialt arbete vid Karlstads universitet.

Det var en speciell händelse som blev helt avgörande för hans forskningsinriktning. Vid ett tillfälle när han bemannade en hjälptelefon för BRIS ringde en ung flicka. Hennes föräldrar hade skilt sig. Hon var uppriven. Hon hade upptäckt att de hade var sina förhållanden. Alireza hade sagt till den unga flickan att eftersom de bor i ett fritt och demokratiskt land har din mamma och pappa rätt att välja partner. Flickan sade då:

– Du lyssnar inte på mig. Du är dum. Och så lade hon på luren.

Flickans önskan var att föräldrarna skulle flytta ihop igen och att de åter kunde bli en familj.

Alireza berättar att efteråt var han djupt besviken på sig själv. Han kände det som ett stort misslyckande att inte ha kunnat hjälpa flickan.

– Då tänkte jag att jag måste gå till botten med mitt misslyckande. Jag började studera olika sociala problemlösningsmodeller inom psykologi, sociologi och filosofi.

Han kom att utveckla en modell som innebär att man måste ta hänsyn till ”vad som uppfattas som problematiskt”, ”vad man vill uppnå”, ”vad man vill förändra”, ”vilka möjligheter som står till buds”, ”handling” och slutligen att man gör en ”utvärdering”.

– Jag har hållit på att utveckla modellen sedan 1997. Och under 21 år har jag arbetat med tre stora interventioner.

Det första var ett treårigt projekt med iranska familjer i Sverige.

– Jag använde modellen i samtal med iranska familjer. Det blev en avhandling i socialmedicin som jag disputerade på vid Linköpings universitet 2005.

Ett centralt begrepp i avhandlingen var empowerment som handlar om att upptäcka och utveckla egna kapaciteter och förmågor.

Alireza tog emot en kvinnlig doktorand från Iran. Hon startade ett projekt i Iran med två grupper av kvinnor. Hon disputerade vid Linköpings universitet 2013 på avhandlingen ”Empowering Women in the Middle East by Psychosocial Interventions”.

– Tillsammans lyckades vi publicera fem vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Och studierna fick stor spridning ute i världen.

Det tredje projektet började på Rudsskolan i Karlstad år 2009.

– Jag började med en sjundeklass. Syftet var att utveckla elevernas sociala kompetens genom att lära dem social problemlösning, något som fortfarande saknas i skolan.

Den problemlösningsmodell som Alireza utvecklat innebär att man noggrant funderar över vad som är problem, vilka lösningsalternativ som står till buds, vilka konsekvenser som olika handlingsalternativ kan få.

– Ofta fattar vi människor förhastade och ogenomtänkta beslut som får oönskade och negativa konsekvenser. Jag ville få eleverna att reflektera och samtala med varandra innan beslut fattades och att det blir till en vana.

Klassen kom att arbeta med modellen en timme i veckan under hela sjuan.

– Då sa vi. Varför skall vi sluta med det här? Vi fortsatte med samma elever ytterligare två årskurser. Läraren märkte att den niondeklass som vi jobbade med presterade mycket bra på proven. Totalt delades det ut 83 MVG. Dom andra tre niorna fick bara mellan 40 till 60 MVG. Så betygen höjdes kraftigt på grund av att de lärde sig social problemlösning.

– Genom att skärpa tänkandet, ha tålamod, fokusera och reflektera kan de bli duktiga i alla ämnen, säger Alireza stolt.

Efter Rudsskolan blev det två sjuor på en Molkomskola, en åttondeklass på Norrstrandsskolan i Karlstad och en grupp invandrartjejer på Kronoparksskolan. Alireza arbetade med dem under ett år. Han samlade in och analyserade data från eleverna. Det blev en bok med titeln ”Brain, School, and Society – The Neuropsychosocial Preparation Theory” och som gavs ut förra året på det välrenommerade Springer förlag.

Alireza är stolt. Hans modell är i ständig utveckling.

– Det är i pannloben som allt detta sker, säger Alireza och pekar med fingret var på huvudet den sitter.

Han vill sprida arbetsmodellen i samhället. Han kallar den för ett ”mindset” som får människor att utvecklas som reflekterande moraliska varelser.

– Människor måste lära sig att använda pannlobens kapacitet!

Alireza Moula har en förhoppning att intresset för hjärnan skall öka bland samhällsvetare. Han vill som forskare och universitetslärare slå ett slag för en neuropsykosocial syn på människan.

– Människan är inte bara en social varelse. Hon är också en psykologisk varelse och en biologisk varelse.

Vi byter ämne. Och kommer in på Iran. Han följer noggrant vad som händer där.

– För några veckor sedan var det en massiv protest i hundra städer i Iran. Man protesterade mot den politiska, ekonomisk och sociala situationen. De flesta bedömare i världen menar att en ny revolution är på gång. Den här gången kommer det, efter 40 år av religiöst styre, bli demokrati. Det pågår ett civilt motstånd utan vapen runt om i landet.

Fritiden går åt till att skriva böcker. Ett nytt bokprojekt om ondska och godhet är på gång.

Han har en trädgård som han älskar att påta i. Han gillar matlagning. Iransk mat. Han säger med glimten i ögat:

– Iran har den mest utvecklade matkulturen som går tillbaka 8000 år i historien.

Han älskar Sverige och den svenska naturen. Skogen. Havet.

– Det finaste med Sverige är den politiska pluralismen. Ett litet land som Sverige med 10 miljoner har åtta partier i riksdagen. Jämfört med USA som har 300 miljoner men enbart två partier.

– Ni svenskar vet inte hur lyckligt lottade ni är!

Rätta oss
1 / 1

Alireza Moula har en förhoppning om att intresset för hjärnan skall öka bland samhällsvetare. Foto: Linn Malmén

Aktuell artikel (1 av 8)
”Ni svenskar är lyckligt lottade”

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!