Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 22 november - vecka 47
Kristinehamn

Söker pengar för arbetsgrupp

Efter oroligheter i centrum

Efter oroligheterna i Kristinehamns centrum förra hösten planerar kommunen att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med att förebygga och stävja utanförskap och gränsöverskridande beteende hos barn och unga.

Nu ansöker socialnämnden, skolnämnden och folkhälsoenheten om 3 850 000 kronor för projektet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Pengarna som söks är så kallade Rur-medel från resultatutjämningsreserven och tanken är ett treårigt projekt som ska utvärderas var sjätte månad. Förhoppningen är att arbetsgruppen ska bli permanent efter projekttiden.

I dag pågår socialtjänstens förebyggande arbete främst riktat mot barn mellan noll och sex år och deras föräldrar. Det sker även arbete riktat mot barn med särskilda behov som till exempel lever tillsammans med föräldrar med missbruksproblem och/eller våld i nära relationer.

Efter oroligheterna i centrum med ungdomar i stadskärnan har ett förslag till arbetsgrupp utarbetats. Det anses finnas ett behov av att utöka det förebyggande arbetet, främst riktat mot barn och unga och deras föräldrar. Det ska vara ett komplement till de individuella insatser som utförs.

Bland insatser som kan göras nämns bland annat föräldragrupper, opinionsbildning, aktiviteter vid exempelvis skolavslutningar och fältassistenter på stan. Gruppen ska även samarbeta med polis, alkoholhandläggare, landsting, länsstyrelse och organisationer.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Söker pengar för arbetsgrupp

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!