Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 22 november - vecka 47
Kristinehamn

Många önskemål om trädfällning

Kristinehamns kommun får in många önskemål från kommuninvånare som vill ha träd nedtagna på kommunens mark. Men möjligheterna är begränsade. Kommunen försöker dock att tillgodose önskemålen när önskemålen ligger i anslutning till planerade åtgärdsområden.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Arbetet med trädfällning pågår mellan september och mars. Privatpersoner får inte själv fälla träden eller anlita någon att utföra åtgärderna på kommunens mark. Detta räknas som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kommunen är restriktiv med att fälla friska träd och tar generellt inte hänsyn till enskilda träd som skuggar tomt eller uteplats, träd som skymmer utsikt eller paraboler, att träd tappar löv, barr eller frön samt sprider pollen.

Däremot tar kommunen hänsyn till trädvegetationens betydelse för området som helhet, dess betydelse för trygghet, ekologiska och estetiska värden samt vegetationens kondition.

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark, inte från nyligen fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd eller träd som fallit själv.

Den som vill ha en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna önskemål via kommunens felanmälan. Då gör kommunens skogstekniker en bedömning av hur trädet ska hanteras.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Många önskemål om trädfällning

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!