Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 21 mars - vecka 12
Kristinehamn

Läckage och felkopplingar söks med rök

Kristinehamns kommun håller på att se över sina dagvattenanslutningar. Företaget Pollex AB har fått uppdraget att se över var och hur dagvatten kommer in i spillvattenledningarna. Arbetet utförs med röktester och ibland även med färg.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Syftet med undersökningarna är att se var det finns läckage eller felkopplade rör. Resultatet ska ge underlag för fortsatt arbete med åtgärder som ger bättre kvalitet och minskade kostnader.

VA-chef Axexander LaMotte berättar om kommunens dagvatteninventering där många miljoner satsas på sanering och förnyelse av ledningsnätet.

– Vi har ett internt mål att byta ut allt på 100 år. Det är mycket som måste bytas. Det finns en politiskt antagen riktlinje som säger att dagvatten inte får kopplas på spillvattenledningarna.

Arbetet startade i Björneborg 2015.

– Även om 2015 och 2016 var torra år gav statistiken som togs fram oss ny geist att få bukt med detta.

Pollex AB vann upphandlingen och Heléne Gustafsson, säljare vid Pollex, berättar om tillskottsvatten, vatten man inte vill ha i spillvattenledningarna. Det handlar om läck- och dränvatten, direkt och indirekt nederbördspåverkan.

Företagets röktestspecialister tar fram planer och digitala kartor och informerar berörda parter.

– Vi kopplar in rökaggregat i dag- och spillvatten, separat. Röken ger en indikation och sedan följer vi upp detta med att testa med färgat vatten. Vi säkrar med att kontrollera att vattnet rinner samma väg som röken kommer ut. Vi letar även efter felkopplingar.

– Ser vi en tendens kan vi ringa in felet genom att trycksätta från andra hållet, säger Karl Andersson, säljare vid Pollex.

Röken och färgen är helt ofarliga. Röken framställs av socker som bränns i 300 grader medan färgen är av samma slag som används i livsmedelsindustrin.

Att arbeta på detta sätt ger tidsvinster och ofta är det åldern som styr.

– Om röken går ut genom en vägg kan man vara säker på att det är brott på skarvarna.

Pollex ger sedan kommunen rekommendationer och föreslår åtgärder.

– Det är skönt att kunna anlita en oberoende part, säger Alexander LaMotte. Om man ställer krav på en enskild fastighetsägare känns det bra att någon oberoende gjort undersökningen, att det inte är huvudmannen.

Rätta oss
1 / 2

Thomas Landgren, specialarbetare vid Pollex, berättar hur kontrollerna med röktester sker. Här utförs test vid före detta Ritz.

2 / 2

Pollex röktester har utvecklats under drygt 20 år och används av många kommuner för att hitta felkopplingar och otäta ledningar för spillvatten.

Aktuell artikel (1 av 8)
Läckage och felkopplingar söks med rök

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!