Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Kil

Teknik ska vända trenden med ökade viltolyckor

Antalet viltolyckor i Värmland ökar
Foto: Mattias Olsson

Antalet viltolyckor i Värmland ökade rejält under 2016. Statistik visar på en fortsatt hög nivå för 2017.

Ny teknik är tänkt att vända trenden.

Två viltpassager med värmekameror längs E45:an vid Högvalta och norr om Torsby är på förslag för 2018.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Trafikverket initierade 2014 pilotprojektet Vilt, som bedrivits i Värmland och Östergötland, i syfte att få fram fler arbetssätt för att minska antalet viltolyckor i Sverige. När projektet inleddes inträffade runt 2 600 viltolyckor i Värmland. Den siffran sköt i höjden under 2016 till 3 498 rapporterade olyckor.

Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet så har det skett 3 041 viltolyckor i år, siffran gäller fram till 31 oktober. Mycket tyder på att årets slutsiffra lär landa i paritet med fjolårets.

Pilotprojektet Vilt, som löper fram till årsskiftet, föreslår ett antal åtgärder för att få ner olyckorna. En är speciella viltövergångar där man öppnar upp stängslet i 30 meter och försöker att leda viltet dit. En värmekamera registrerar om ett rådjur eller en älg finns i nära anslutning till vägen och trafikanterna varnas via blinkande trafikskyltar.

– Vi kallar det för viltpassage i plan med viltvarningssystem, säger Mattias Olsson som är intagen resurskonsult åt Trafikverket.

En av försöksplatserna ligger längs E45:an mellan Högvalta och Bonäs, som är en olycksdrabbad vägsträcka.

– Där har vi förberett för en viltpassage, men inte investerat i systemet än. Det ska in i Trafikverkets budget och stötas med medel till andra projekt.

Den andra platsen ligger också längs E45, norr om Torsby, där olyckorna idag sker där viltstängslet börjar och slutar.

– Älgen går fram till stängslet och följer det tills det tar slut, sedan går den över vägen. Förslaget är att öppna upp stängslet mitt på sträckan.

Själva tekniken, inklusive värmekameror och vägskyltar med LED-belysning, kostar upp emot en miljon kronor i inköp per passage. Tillkommer gör markarbeten och stängseldragning.

– Vi bedömer att det är en samhällsekonomisk vettig investering, säger Mattias Olsson och lutar sig på den utvärdering som skett av en likadan viltpassage längs E22 vid Haraldsmåla utanför Kalmar.

Under det år som systemet varit i bruk har 300 passager av vilt skett. En enda olycka – ett rådjur – är rapporterad.

– Det är ett riktigt bra utfall, säger Olsson.

Han påpekar att viltpassager inte lämpar sig för motorvägar med hög trafikvolym.

– Vi kan inte tillåta att en älg går över vägen på en 110-väg. I förslaget har vi sagt 80-väg, men 90-väg kan vi nog hantera. Det gäller att hinna få ner hastigheten på trafikanterna.

På motorvägar är rekommendationen faunabroar eller ekodukter. Det finns en övergång på E18 utanför Karlstad som ska planteras i vår.

– Skillnaden är att en ekodukt har högre krav. Internationellt vill man att en ekodukt ska vara minst 50 meter bred. Den ska innehålla livsmiljöer som är väsentliga för att mindre djurarter ska kunna bo på bron. En faunabro kan vara en bro utan vegetation, säger Mattias Olsson.

Övergången vid Skutberget är 15 meter bred och mäter närmare 60 meter.

---

Antal rapporterade viltolyckor i Värmland de senaste åren. senaste åren.

Siffran för 2017 gäller till 31 oktober.

2012: 2 852.

2013: 2 861.

2014: 2 642

2015: 2 625

2016: 3 498

2017: 3 041

Källa: Nationella viltolycksrådet.

Rätta oss
1 / 2

Vägsträckan mellan Högvalta och Bonäs på E45:an är olycksdrabbad, Här är det på förslag att sätta upp en viltpassage i plan med viltvarningssystem.

2 / 2

Det har skett en enda viltolycka under tiden som viltpassagen längs E22:an vid Haraldsmåla utanför Kalmar varit i drift.

Aktuell artikel (1 av 8)
Teknik ska vända trenden med ökade viltolyckor

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!