Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 23 mars - vecka 12
Kil

Nytt höghus planeras i centrala Kil

Det råder en stor brist på bostäder i de centrala delarna av Kil. Nu planerar bostadsbolaget för att bygga på den tomma tomten mitt emot hotellet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I dag finns en detaljplan för att bygga ett lägenhetshus upp till två våningar. Den planen ansöker nu Kils bostäder AB om att få ändrad så att den det kan bli tillåtet att bygga fler än två våningar.

Den utrednings som gjorts visar att det är fullt möjligt att göra en planändring och i februari beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att meddela ett positivt planbesked för Hovslagaren 17, den tomt som i dag främst används till parkering.

Den detaljplan som nu ska ut på samråd, om Miljö- och byggnadsnämnden beslutar det gör det möjligt att uppföra bebyggelse upp till sex våningar.

– Miljö- och byggnadsnämnden har sitt möte den 19 september och ska då ta beslut om planen ska ut på samråd. Även om det är en ändring av en befintlig detaljplan så är det samma process om ett godkännande som alltid. I den utredning som gjort finns det inte några hinder för att ett godkännande, säger Mari Andersson, samhällsplanerare, Kils kommun.

I samrådshandling om den nya detaljplanen påpekas att byggnadens höjd kommer att bryta mot nuvarande byggnadshöjder längs Storgatan, men att en stor del av den bebyggelse som tillkommit i centrala Kil de senaste åren uppförts i fem till sex våningar varför byggnadshöjden inte är uppseendeväckande ur det perspektivet.

– Om detaljplanen godkänns och det byggs bostäder så kommer det även att de villor som ligger bakom den nu öde tomten att får en bättre miljö med avseende på buller från både järnvägen och Storgatan. I dag finns det inget som skyddar för buller i området, säger Mari Andersson.

Kils kommun räknar med att detaljplanen ska kunna antas under hösten.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Nytt höghus planeras i centrala Kil

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!