Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 18 oktober - vecka 42
Karlstad

Personal köps ut för miljonbelopp

Foto: Håkan Strandman

Karlstads kommun köper årligen ut personal för mångmiljonbelopp. Bara under de tre senaste åren handlar det om avgångsvederlag och överenskommelser till ett värde av närmare 15 miljoner kronor.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Karlstads kommun har under senare år frekvent använt sig av möjligheten att köpa ut personal som inte slutar frivilligt eller som kan sägas upp med hänvisning till arbetsbrist. Sedan januari 2014 handlar det om drygt 80 överenskommelser där personal erbjudits ett antal månadslöner eller ett avgångsvederlag för att sluta.

I några fall rör det sig om höga belopp. Ett exempel är en anställd inom gymnasieförvaltningen som fick 1,3 miljoner kronor för att sluta, ett annat en anställd vid kommunledningskontoret som fick drygt 860 000 kronor. I normalfallet handlar det dock om betydligt blygsammare summor: oftast ett antal månadslöner som den anställde får för att säga upp sig.

Enligt Gunilla Nilsson, personaldirektör på Karlstads kommun, är utköpen en sista utväg för kommunen.

– Det här är verklien inga beslut som fattas lättvindigt. Det görs en bedömning från fall till fall och det föregås alltid av ett gediget arbete mer att hitta lösningar. I den bästa av världar önskar vi att vi kunde hitta andra lösningar, men ibland kommer vi till vägs ände, säger hon och påpekar att det är ett relativt fåtal uppgörelser.

– Vi är en stor arbetsgivare. Det här handlar om knappt 1,5 promille av personalkostnaden.

Att sluta överenskommelser av det här slaget är klart vanligast inom vård- och omsorgsförvaltningen. Den förvaltningen står för drygt hälften av all utköpt personal.

Förklaringen är enkel, säger Karina Holgersson Linder, personalchef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi är en stor och personalintensiv förvaltning, som täcker dygnets alla timmar och med arbetsuppgifter som många gånger innebär tunga lyft. Det innebär att merparten av de här överenskommelserna är rehabärenden, där personalen inte kan återgå till arbete av medicinska skäl, säger hon.

Även Katarina Holgersson Linder poängterar att utköpen inte görs rutinmässigt och att de alltid föregås av ordentliga utredningar.

– Utköp är en sista åtgärd som alltid föregås av en lång rehabprocess och där vi alltid ser över möjligheten till omplacering. Ambitionen för oss är alltid att få tillbaka vår personal efter sjukskrivning, men ibland är det inte möjligt och då är utköp ändå en bra lösning, både för den enskilde och för verksamheten, säger hon.

För de anställda är det ofta en smärtsam process att erbjudas ett avgångsvederlag för att sluta. Margareta Styffe, ordförande i kommunals sektion för vård- och omsorg i Karlstad, önskar att arbetsgivaren ibland skulle ha bättre möjligheter att erbjuda andra jobb.

– Arbetsgivaren hittar ju inte på nya arbetsuppgifter på det viset som man kanske gjorde för 20 år sedan. Det fanns fler möjligheter till omplacering förr, säger hon och konstaterar att det i dag inte finns utrymme för personer med nedsatta förmågor.

– Visst tycker man att en stor kommun som Karlstad ibland borde kunna göra mer för att placera om personal, men så fungerar det inte i dag, säger hon.

De avtal som sluts inom vård- och omsorgsförvaltningen är generellt inte särskilt frikostiga för de anställda. Det handlar om ett antal månadslöner, och även om man jobbat 20 år så är det sällan någon som får mer än sex månadslöner till ett värde av mellan 100 000 och 150 000 kronor.

Summor som Margareta Styffe tycker är väl blygsamma i många fall.

– Ofta är det ju jobbet som har gjort att man har blivit utsliten och där tycker man kanske att arbetsgivaren borde kunna frisera siffrorna lite.

Inte minst för att ge den anställde en vettig möjlighet till ett nytt arbetsliv.

– Är man ung så kan ett sådant här avtal kanske göra att man kan studera vidare, men är man äldre räcker pengarna inte så länge. De flesta av oss har ju inte så mycket i ryggsäcken och då kan det vara svårt att hitta ett nytt jobb.

Flest utköp gjorde Karlstads kommun 2014, då närmare tre personer per månad erbjöds avgångsvederlag. Under 2016 var utköpen färre, men i gengäld dyrare, då kommunen spenderade drygt 5,5 miljoner på att lösa ut personal.

Under de första tre månaderna 2017 kostade kommunens utköp 1,2 miljoner kronor.

Rätta oss
1 / 1

Karlstads kommun har under de senaste tre åren köpt ut personal till ett värde av 15 miljoner kronor. Över 80 anställda har erbjudits ersättning för att sluta.

Aktuell artikel (1 av 8)
Personal köps ut för miljonbelopp

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!