Torsdag, 21 september - vecka 38
Karlstad

Nu ska gasverkets rester pejlas in

Foto: Kent Sjögren

Finns det några föroreningar kvar i marken efter de gamla gasklockorna vid Klaraborg?

Den frågan ska nu Karlstads kommun gå till botten med, genom en så kallad georadarundersökning.

– Vi vill veta var vi ska gräva, säger Sofia Rolén Ekström.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Hon är kommunens projektledare för det som pågått från och till under några år kring korsningen Karl IX:s väg – Älvgatan. Där låg 1867 – 1938 det stora gasverket som försåg tätorten med gas. De sista resterna revs 1968, för att ge plats till stadens nya infart – men frågan är hur grundligt man gick till väga?

De tidigare undersökningarna har visat lite oroande resultat:

– Vi har borrat och hittat rester av tjära och även cyanid, restprodukter som bildades vid gasframställningen. Men vid vägen har det av naturliga skäl varit svårt att borra. Och enligt gamla kartor låg just gasklockorna under den nuvarande sträckningen, förklarar Sofia Rolén Ekström.

Naturvårdsverket har nu gått in med bidragspengar (750 000 kronor) till en tredje och sista undersökningsomgång, och då handlar det om en georadarundersökning. Den genomförs under natten mot den 19 maj för att undvika trafikproblem.

Maskineriet rullas över marken och skickar ner en elektromagnetisk signal, som reflekteras upp på en bildskärm. Finns det byggnadsstrukturer kvar kommer det att synas.

– Det ger oss en bättre ledtråd var vi ska gräva, om det alls behövs.

• Har det här med resecentrum att göra, att ni måste gräva om vägen inom kort?

– Nej, det här är helt frikopplat från det. Vi vill helt enkelt veta vilken sorts föroreningar som finns i marken, hur mycket det handlar om och om det riskerar att spridas.

Rätta oss
1 / 1

Sofia Rolén Ekström konstaterar att gasklockorna låg precis i början av Hamngatan. Där ska nu en georadarundersökning genomföras.

Aktuell artikel (1 av 8)
Nu ska gasverkets rester pejlas in

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!