Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 18 oktober - vecka 42
Karlstad

Missing People vill använda drönare

Foto: Junge, Heiko

Missing People vill kunna använda kameraförsedda drönare för att söka efter försvunna personer.

Men kanske tvingas man vänta in det regeringsförslag som kan göra användningen av drönare enklare. Om det går igenom, vill säga.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det var i november som Högsta Förvaltningsdomstolen genom ett prejudicerande utslag gjorde det betydligt svårare att använda flygande fjärrstyrda farkoster som utrustats med kamera.

Domen innebar att drönare med kameror ska bedömas enligt kameraövervakningslagen, vilket kräver tillstånd av länsstyrelsen. Och det är inte enkelt att få, åtminstone inte före gemene man.

För organisationen Missing People, som de senaste åren framgångsrikt sökt efter försvunna personer, är detta principiellt intressant. Drönare har vid flera tillfällen visat sig användbara i deras sökinsatser. Men om metoden överhuvudtaget kan användas är nu oklart.

Nyligen gick man in med en ansökan till länsstyrelsen i Stockholm, som omfattar hela landet – även Värmland. Talespersonen Per Folkesson från Örebro förklarar:

– Drönare är något som vi främst använder i otillgänglig terräng, som kalhyggen, myrmarker, klippiga strandavsnitt som vi kan spana av utifrån vattnet och in mot land. Det sparar tid – och kan på så vis rädda liv. Men domen i höstas har gjort det väldigt byråkratiskt krångligt.

Han berättar om ansökningen som i sin tur krävt flera kompletteringar, och som sedan skickats på remiss till landets 290 kommuner. Något slutbesked är inte att vänta än på ett tag.

Ett stort hopp för Missing People – och andra som vill kunna använda kameraförsedda drönare – är dock det lagförslag som regeringen lade fram i slutet av förra året.

Där konstateras att domen från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar att "försvåra samhällsnyttig användning" och bli "onödigt betungande". Därför föreslås ett undantag för drönare från kameraövervakningslagen.

Problemet? Datainspektionen som är en av de tyngsta remissinstanserna är inte alls med på noterna. Myndigheten avstyrker förslaget då de anser att riskerna för den personliga integriteten är för stora.

Per Folkesson igen:

– Det är klart man kan leka med tanken att vi söker av ett hygge med en drönare, och bakom en klippa ligger två personer och sysslar med aktiviteter som de vill hålla för sig själva. Den risken finns. Men vi anser att det i så fall måste vägas mot att chansen att vi hittar människor som gått vilse och svävar mellan liv och död.

Rätta oss
1 / 2

2 / 2

Aktuell artikel (1 av 8)
Missing People vill använda drönare

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!