Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 22 november - vecka 47
Karlstad

Leverantörer har ett ansvar

Allt fler konsumenter vill göra bra miljöval. Problemet vad gäller förpackningar tycks snarare vara att de inte vet hur.

– Här finns det definitivt en kommunikationströskel som vi måste ta oss över, säger Helén Williams, forskare vid Karlstads universitet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Plasten har sedan den började användas ersatt ett flertal andra material och blivit allenarådande inom många områden. Inte minst när det kommer till olika typer av förpackningar. I Europa används närmare 40 procent av plasten i förpackningsindustrin – och sett till hela världen är den siffran ännu högre.

– För många producenter är det sannolikt en prisfråga, man tror inte att konsumenterna är villiga att betala, men jag tror snarare att det handlar om att man inte har lyckats förklara värdet av varför man byter förpackningsmaterial, säger Helén Williams, lektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Helén Williams forskning handlar bland annat om effektiva förpackningslösningar och förpackningars roll vad gäller livsmedelssvinn. Hon framhåller också att leverantörer har ett ansvar att informera konsumenter om vad biomaterial innebär.

– Jag upplever att konsumenter kan ha svårt att ta till sig begreppen. Men när de väl har fått innebörden klart för sig då är de flesta väldigt positiva. Allt fler vill göra bra miljöval, däremot är jag inte lika säker på att marknaden alltid hänger med och har samma betalningsvilja.

Enligt forskarna bakom den artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science Advances finns dock inga indikationer på att takten i plastproduktionen är på väg att sakta ner. Av den totala mängden plast som producerats från 1950 till 2015 producerades ungefär hälften under de senaste 13 åren. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer 12 miljarder ton plast att ha slängts bort år 2050.

– Alla har ett ansvar och utifrån att vi ska jobba med hållbar utveckling så måste allt fler använda sig av förnyelsebara material. Det fossila ska i ökad utsträckning ligga kvar i marken, så är det bara, säger Helén Williams.

Rätta oss
1 / 1

Helén Williams.

Aktuell artikel (1 av 8)
Leverantörer har ett ansvar

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!