Söndag, 24 september - vecka 38
Karlstad

200 nya båtplatser på gång

Foto: Peter Bäcker

Det är lätt att ställa sig i kö till båtplats i Karlstad, men desto svårare att få en. I dag står 394 personer i kö, varav 290 av dessa är unika, för att få en båtplats i Karlstad.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I Karlstads kommun finns fem hamnar att välja på för en båtplats till privatpersoner. Att stå i kö för båtplats kostar 150 kronor per hamn och kalenderår. Kommunen försöker beta av kön efter hand, men efterfrågan är större än tillgången, även om kön har minskat de senaste tre åren med cirka 30 intresserade.

– De senaste siffrorna på kön för en båtplats visar att det är 394 personer och av dem är 290 unika. En del söker båtplatser på andra ställen också, säger Sara Asker, naturvårdshandläggare på Karlstads kommun.

I Karlstads kommun finns i dag 695 båtplatser i de fem hamnarna, till det tillkommer 1 200 båtplatser som ägs av andra aktörer.

– Det finns ett stort behov av nya båtplatser och vi planerar för ytterligare 200 båtplatser fram till 2019. Mellan 2014 och 2016 tillkom det 133 nya båtplatser varav 80 är kommunala, säger Sara Asker.

I planerna fram till 2019 ligger att Pråmkanalen ska få 50 platser, fördelade så att hälften går till de som står i kön och hälften till boende i området. Vid Tullholmsviken projekteras för 152 nya båtplatser som enbart ska gå till de som står i kö. När man kan färdigställa båtplatserna vid Tullholmsviken är inte klart, vissa tillstånd behövs.

– När det gäller Tullholmsviken så är inga tillstånd sökta ännu, men planerna är att de skulle kunna byggas under 2018. Det är alltid svårt att veta vad som händer vid olika områdens exploatering. Det händer olika saker hela tiden som kan dra ut på när byggnationer kommer igång, säger Sara Asker.

Karlstads kommun renoverar de befintliga båtplatserna vid Lambergstjärn men det kommer inte att tillföra ytterligare platser.

– Planerna fram till 2020 är att det ska finnas ytterligare 300 båtplatser i kommunen. Det finns en grundutredning där det finns planer för båtplatser längst ut på Örsholmen. Men vad jag förstått skulle det bli väldigt dyrt att etablera båtplatser där, säger Sara Asker.

–––

Fakta: Kommunala båtplatser

• Lambergskanalen

Båthamnen ligger vid Lambergskanalen och har 67 båtplatser. Till hamnområdet finns vägbom, däremot saknas låsbara grindar till bryggorna. Det finns en sjösättningsramp.

• Lambergstjärnet

Båthamnen ligger vid Faktorigatan och har 120 stycken båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser. Det finns en sjösättningsramp och tillgång till färskvatten.

• Mariebergshamnen

Båthamnen ligger vid Långövägen och har 270 båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser. Det finns en sjösättningsramp, tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar.

• Orrholmshamnen

Båthamnen ligger vid Landgången och har 219 båtplatser. Låsbara grindar finns till alla båtplatser. Mariebergshamnens sjösättningsramp kan användas. Tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar.

• Ställverkshamnen

Båthamnen ligger vid Orrholmen i Mariebergsviken och har 20 båtplatser. Här finns inga låsbara grindar. Sjösättningsramp finns vid Mariebergshamnen, Långövägen. Det finns tillgång till färskvatten och el, laddning max 24 timmar.

Källa: Karlstad kommun

Rätta oss
1 / 1

I Karlstads kommun finns i nuläget 1 900 båtplatser, av dem är 695 kommunala och 1 200 ägs av andra aktörer.

Aktuell artikel (1 av 8)
200 nya båtplatser på gång

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!