Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 19 mars - vecka 12
Karlstad

Gummiytor på lekplatser är skadligt för miljön

Foto: Håkan Strandman

Gummibaserade ytor på lekplatser, som Museiparken i Karlstad, ökar tillgängligheten.

Men slitaget påverkar miljön då mikroplaster sprids via dagvattenbrunnar enligt en studie vid Lunds universitet.

– Vi anlägger inga nya lekplatser med gummibaserat ytmaterial, säger Karin Pettersson, landskapsarkitekt på Karlstads kommun.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Lekplatsen vid Museiparken invigdes 2015 och är populär bland barnfamiljer. Där finns det gummibaserade ytor, som har sina för- och nackdelar. Det pågår en debatt i ämnet som Karlstads kommun följer. Inte minst hur mycket slitaget från fallskyddet påverkar miljön.

– Just nu har vi bromsat. Vi väntar på klartecken på vad som gäller i framtiden, säger Karin Pettersson.

Ett examensarbete av Jens Andersen Hörman vid Lunds universitet visar hur mikroplast, plastpartiklar mindre än fem millimeter i diameter, sprids via dagvattenbrunnarna i Lomma där undersökningen är gjord. Undersökningen omfattar 17 enskilda platser med fallskydd och tre multiplaner på sammanlagt tio områden. På samtliga platser kunde lösa granulat observeras med ögat.

På sju av tio områden fanns det totalt 40 dagvattenbrunnar i nära anslutning till ytorna. Kring 38 av brunnarna syntes det tydliga spår av plastpartiklar.

I studien dras slutsatsen att vid anläggande av gummibaserade ytor bör man ta fram rutiner för att förhindra spridning. Regelbunden sopning av ytorna är en, där slitaget också förbränns.

I studien nämns också att Lomma kommun uppmärksammat problemet och avser att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.

– Det är ett gediget arbete. Använder man de här materialen så får man ett tillskott i vattnet. Så är det. Nästa fråga är vilka kvantiteter vi pratar om? Det har han inte tittat på. Bildäck står för den avsevärt största delen av mikroplaster sedan kommer konstgräsplaner. Jag skulle gissa att de här ligger i nivå med konstgräsplanerna, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitet.

Karin Pettersson påpekar att Karlstad har betydligt färre lekplatser med gummibaserade ytor än Lomma.

– Högst en handfull. Vi följer med i debatten och kommer det direktiv om att vi ska byta ut ytorna så gör vi det, säger hon och förtydligar att de senast tillkomna ytorna ingår i pågående projekt.

– Eftersom det inte har funnits några konkreta direktiv eller riktlinjer har vi ansett det okej att anlägga dessa. Projekt som ligger på skissbordet däremot kommer inte ha gummibaserat ytmaterial.

Den stora fördelen med gummiytor på lekplatser i stället för sand är tillgängligheten för barn med funktionshinder.

– Vi vill ha lekplatser som är till för alla.

Det börjar komma alternativa material, som är bättre än gummiasfalt, på marknaden som inte ger avkall på tillgängligheten. Hålgummimattor är ett alternativ som kommunen tänker prova.

– Förenklat är det som en dörrmatta, säger Pettersson och fortsätter:

– Du placerar hålgummimattan ovanpå en gräsmatta, sedan växer gräset i hålen och ger en grön yta.

Tanken är att lekplatsen vid Marknadsgatan i Molkom ska bli först ut under våren eller sommaren 2018.

Rätta oss
1 / 1

Museiparken i Karlstad är en de lekplatser i Karlstad som har en gummibaserad yta.

Aktuell artikel (1 av 8)
Gummiytor på lekplatser är skadligt för miljön

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!