Fredag, 22 september - vecka 38
Karlstad

”Det finns en risk att vi får en etniskt delad arbetsmarknad”

Foto: Håkan Strandman

Storstädernas arbetsmarknad växer på bekostnad av glesbygden.

Det innebär att glesbygden kan tappa en tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder de närmaste 15 åren.

Lösningen enligt Arbetsförmedlingen? Sätt de nyanlända i arbete.

Artikeln fortsätter efter annonsen

För tjugotalet år sedan var det bland andra holländarna som skulle rädda landsbygden, vända den negativa befolkningsutvecklingen och öka sysselsättningen. I dag är det de nyanlända. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen kommer graden av sysselsättning i mindre kommuner till stor del vara förbundet med inflyttningen av utrikes födda och hur väl de integreras på den lokala arbetsmarknaden.

– Vi kan se en förändring i migrationspolitiken sedan 2000-talet där man tydligt började koppla ihop migrationspolitiken med arbetsmarknadens behov. Det handlar om att attrahera dem som har kompetens och är duktiga, de som kan bidra till Sveriges utveckling och välfärd, de ska få visum och ges möjlighet att komma hit och jobba. Och nu tas det ytterligare ett steg då de nyanlända blir en form av kugge i en tilltrixad regionalpolitik. Det finns en funktion de kan fylla. De kan ta hand om våra äldre och på så sätt även jämna ut åldersskillnaderna. Men det man glömmer är att dessa likafullt är människor som har viljor, precis som vilken svensk ungdom som helst som vill flytta och hitta bättre möjligheter, säger Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

De tydliga skiljelinjerna på arbetsmarknaden är enligt Arbetsförmedlingens rapport dem mellan storstäder och glesbygd, mellan de som har utbildning och de som inte har utbildning samt mellan den som är född i Sverige och den som inte är född i Sverige. Och för att kunna upprätthålla service inom offentlig sektor i mindre och medelstora kommuner blir tillgången på utrikes född arbetskraft näst intill avgörande för framtiden.

– Låt oss säga att det här lyckas. Det vi får då är en etniskt delad och regionalt segmenterad arbetsmarknad. Där det å ena sidan är svenskar som jobbar inom det privata och bor i dynamiska tillväxtregioner, det vill säga större städer, och å andra sidan är invandrare som arbetar i offentlig sektor och bor på de mindre orterna, säger Mekonnen Tesfahuney.

Han konstaterar vidare att Arbetsförmedlingens rapport lika gärna kunde ha författats av Svenskt Näringsliv då det genomgående pratas i termer av efterfrågan, effektivitet och matchning.

– Politiken har till stor del reducerats till att ombesörja företagens behov. Strukturella problem lastas på individer. Och när inte det här problematiseras, när inte politiken där man avser använda invandrarna för att ta hand om våra äldre problematiseras, då sanktionerar vi också en segmenterad arbetsmarknad. Vill vi verkligen ha det så?

Rätta oss
1 / 1

Mekonnen Tesfahuney.

Aktuell artikel (1 av 8)
”Det finns en risk att vi får en etniskt delad arbetsmarknad”

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!