Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 17 mars - vecka 11
Karlstad

Byggstart för ny gymnasieskola

Foto: Peter Bäcker

På tisdagen satte gymnasienämndens ordförande Daniel Bergehl (M) pålningsmaskinen i arbete. Sommaren 2021 ska en av Sveriges största sammanhängande gymnasieskolor stå helt klar.

– Det är kommunens största investering någonsin, säger Daniel Bergehl.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det var en talrik uppställning när Karlstads kommun och huvudentreprenören Skanska bjöd in till ett traditionellt första spadtag av utbyggnaden av Sundsta-Älvkullegymnasiet. Inte så konstigt att intresset var stort när projektet har en budget på 456 miljoner kronor, 30 miljoner mer än vad kommunfullmäktige anslog våren 2016.

– Det har blivit en del justeringar, bland annat fanns inte pålningsarbetet med i den första budgeten, säger Bergehl.

Att ersätta Älvkullegymnasiet, vars lokaler är uttjänta, är en ingen ny fråga. Den har stötts och blötts bland kommunens företrädare i närmare 20 år. Det har varit på tal att bygga en ny skola i Inre hamn eller bakom järnvägsstationen.

– Under resan insåg vi att vi inte ska bygga en ny skola för Älvkullen och vi ska bygga en ny Sundsta-Älvkullen. En skola som kommer att rymma väldigt många program. Vi får teknik- och naturvetenskap sida vid sida med estet, humaniora, samhällsvetenskap och nya bra lokaler för den sammanhållna gymnasiesärskolan. Det känns väldigt bra, säger Daniel Bergehl.

Nya Sundsta-Älvkullegymnasiet kommer att få 2 000 elever, vilket är som i dag, och nästan 300 lärare och övrig personal.

– Det blir en väldigt stor arbetsplats i Karlstads kommun, konstaterar Bergehl och poängterar att ett av ledorden är att skapa en transparent skola.

– Vi vet att våra elever ibland upplever våra korridorskolor som lite otrygga. Nu bygger vi en skola med öppna ytor. Det ska vara öppna läroytor och mötesplatser för att man ska kunna se och bli sedd. Den blir också transparent i den mening att vi vill att våra lärare och skolledningen ska komma närmare eleverna.

Av praktiska skäl byggs skolan i fyra etapper där byggnaden närmast Norrstrandskyrkan, där bland annat gymnasiesärskolan ska inkvarteras, blir klar först och det inför höstterminen 2019.

Ytterligare två huskroppar och en sammankopplande länk ska uppföras till sommaren 2021. Alla nuvarande enplansbyggnader rivs, kvar blir huvudbyggnaden med aulan.

– Den byggnaden ska renoveras så att den liknar övriga byggnader, säger Bergehl.

Henrik Lander (C) är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som ska förvalta gymnasieskolan.

– 456 miljoner kronor är otroligt mycket pengar, men eftersom vi har gjort ett bra grundarbete vet vi också att vi sparar en hel del ytor i det nya huset. Vi kommer att minska ytorna på de här två skolorna, Sundsta och Älvkullen, med runt 7 000 kvadratmeter tack vare de öppna ytorna och flexibla lokaler, säger Lander.

Undervisningen kommer att fortgå under byggtiden.

– Det kräver hög säkerhet, dels i projekt när vi är så nära eleverna men också med all byggtrafik som ska in i verksamheten framför allt på Sundstasidan, men även på Älvkullen, säger Lander.

Pålningen, som kan upplevas som störande av omgivningen, kommer att ske under fem veckor.

– Det kommer att bli stökigt, rörigt och bullrigt för elever, lärare och personal och de som bor omkring oss. Jag vill säga att ha tålamod med oss. Det är inte varje mandatperiod vi bygger en ny stor gymnasieskola i kommunen, säger Bergehl.

Rätta oss
1 / 1

Daniel Bergehl, gymnasienämndens ordförande i Karlstad, berättade om bygget innan han satte sig i förarsitsen på pålningsmaskinen i bakgrunden.

Aktuell artikel (1 av 8)
Byggstart för ny gymnasieskola

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!