Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Tisdag, 24 oktober - vecka 43
Insändare

Straffa inte judiska och kristna friskolor

Socialdemokraterna har beslutat att de ska förbjuda alla religiösa inslag i skolvärlden. Religiösa friskolor ska förbjudas. Skolavslutningar i kyrkor med bön, sommarpsalm och välsignelse ska bort. Likaså frivilliga rastandakter.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Man tar sig för pannan. Alla kristna uttryck i skolan ska bort – för att socialdemokraterna är rädda för en muslimsk skola som misskött sig.

Det finns omkring 4 000 friskolor i Sverige. 66 stycken av dessa är religiösa. 54 av dessa 66 är kristna, elva muslimska och en är judisk. Av de elva muslimska har verksamheten vid en skola (0,025 procent av alla friskolor och 1,5 procent av de religiösa friskolorna) vid två tillfällen under det senaste året varit ifrågasatt. Nu vill socialdemokraterna förbjuda alla övriga 65, liksom alla potentiella, framtida, religiösa friskolor, på grund av vad som hänt inom 1,5 procent av religiösa skolor.

Det är att slå ihjäl myggor med spade. Och varför straffa kristna och judiska skolor för vad som hänt i en muslimsk? Somliga av de kristna skolorna har funnits sedan 1700-talet och tillhör de äldsta skolorna i landet – och de har utomordentligt goda resultat vid jämförelse med andra skolor.

Om det är så att denna enda muslimska friskola gjort en uppdelning av pojkar och flickor utifrån den sed som råder i djupt muslimska länder, då finns all anledning att markera att det är oacceptabelt i Sverige. Självklart ska även muslimska skolor lyda svensk lag och regelverk. Men Socialdemokraterna bryr sig inte om att invänta en process från ansvarig myndighet, Skolinspektionen, att utröna om skolan har ett demokratiproblem. Ett uppdagat missförhållande på en skola används som kollektiv bestraffning gentemot alla konfessionella skolor, även kristna och judiska.

Enligt den socialdemokratiske civilministern Ardalan Shakarabi ska nu alla konfessionella friskolor ”anpassas till svensk lagstiftning”. Som om de 66 friskolorna nu skulle leva sitt eget liv utanför svensk lagstiftning.

Kongressbeslutet om att ”ha en skola fri från konfessionella inslag” är otydligt och reser många frågor. Vill socialdemokraterna förbjuda adventsljus? Julgran? Frånträda Europakonventionen om föräldrars rätt att välja skola utifrån sin religiösa övertygelse?

Och kommer socialdemokraterna att lyda riksdagens tillkännagivande maj 2015 att ”det i annan utbildning än undervisning får förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.” ? Är regeringen och ansvarig skolminister beredd att riskera ett misstroende­votum i riksdagen genom att inte lyda riksdags­beslutet?

Tuve Skånberg, (KD)

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Straffa inte judiska och kristna friskolor

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!