Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 19 oktober - vecka 42
Insändare

Politikerna har sagt sitt

Byggnation i Eda

Turerna kring en eventuell ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Eda Supermarket har tagit många vändningar.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Att det nu förekommer ett antal osakliga inlägg i debatten är endast ett utslag för att vissa människor inte accepterar den demokratiska processen.

Det hela handlar inte om att vi är negativa till företagsexpansion eller att kommunen får utökat underlag för arbetstillfällen. Däremot är vi emot att bli påtvingade en lösning som för alltid påverkar vår boendemiljö våra fastighetsvärden och så vidare. En företagsetablering som redan från början var dömd att misslyckas. Området kring Eda Supermarket är direkt olämpligt för den storleken av handelsverksamhet.

Trafiksäkerheten är också mycket viktig och man kan konstatera att en förtätning av trafiken i detta område, oavsett vilka korsningslösningar, man genomför är förkastliga. När företagare efter politiskt fattat beslut, försöker sprida sin glädjepropaganda till det 60-tal fastighetsägare som skrivit på namnlistor till kommunen och uttryckt sin vilja mot en utökning av verksamheten som man önskade, visar man sitt tydliga förakt mot vårt demokratiska system.

Givet är att det finns olika åsikter i kommunala frågor och det väcker helt klart ett misstroende när kommunens chefstjänsteman på det beslutande fullmäktigemötet framför en egen åsikt, i syfte att påverka beslutet i en viss riktning. Vi kringboende vill med detta, uttrycka vår tillfredsställelse med det fattade beslutet och vi ser nu att orosmolnen för vår boendemiljö skingrats. Ett tack till kommunens politiker som lyssnat och tagit till sig av vår oro.

Svend Kofod Petersen

Rätta oss
1 / 1

Eda Supermarket ligger enligt kringboende olämpligt för större handelsverksamhet. Foto: Lars Swanö

Aktuell artikel (1 av 8)
Politikerna har sagt sitt

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!