Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 23 april - vecka 17
Insändare

Kultur som friskvård

I serien "Nyfiken på forskning" intervjuas Camilla Kylin som är universitetslektor i psykologi vid Karlstads universitet. Hon forskar om gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv och om kulturens betydelse för återhämtning vid stress. Hon har också ett politiskt engagemang. Som fritidspolitiker vurmar hon för kultur och hälsa.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Camilla Kylins forskningsområde är arbetspsykologi. Hon disputerade 2007 vid Stockholms universitet. Men innan dess läste hon sociologi, psykologi och personalekonomi vid universiteten i Göttingen och Hamburg i Tyskland. Där forskade hon bland annat om kreativitet och innovationer inom företag.

Hennes avhandling handlade om gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Hon kom att studera en grupp som distansarbetade och hade ett avtal med sin arbetsgivare om att få arbeta hemifrån två dagar i veckan. Men till en början uppstod problem när det gällde att dra gränser mellan arbete och privatliv. Hemarbetet blev merarbete. Arbetsdagen blev ofta längre för att visa tacksamhet för förmånen att få arbeta hemifrån.

De var osäkra på vad som var acceptabelt att göra utöver arbetet. Var det okey ta en avkopplande promenad? Ordna med tvätten? Hämta barnen tidigare?

Funderingar om vad man fick och inte fick göra var något som man måste ta ställning till själv och som kunde skapa osäkerhet och stress. Efter hand gick det allt bättre att dra gränser mellan när arbetet slutade och privatlivet började vilket är viktigt för återhämtningen och hälsan, betonar Camilla.

Men det fanns också annat som var bekymmersamt. Camilla berättar:

– Många upplevde att omgivningen inte trodde på dem att de faktiskt arbetade när de utförde jobbet i sitt eget hem.

Det fanns många fördelar med att arbeta hemifrån. En viktig sak var att de slapp de långa och stressande resorna som kunde ta flera timmar. Distansarbetet förde också med sig en större flexibilitet, inte minst för småbarnsföräldrar. Man kunde förlägga arbetstiden så att det passade privatlivet och på så sätt fick man mer tid för barnen. Och hushållsarbete som ändå måste göras kunde göras i pauserna. Många upplevde därför att dagarna blev effektivare.

En fråga som Camilla vurmar för handlar om kultur och hälsa. Och det var hennes intresse för återhämtning som förde in henne på kulturens område.

– Kultur är viktigt för att koppla av. Kultur kan användas i arbetsmiljöarbetet som en återhämtning från ett krävande arbetsliv.

Camilla förtydligar och förklarar att dagens arbetsliv och även privatliv ofta ställer höga krav på kognitiva processer. Det vill säga att ta in och bearbeta och sortera stora mängder information för att sedan fatta beslut. Kultur kan användas i arbetsmiljöarbete för att skapa återhämtning och istället aktivera den kreativa delen av hjärnan.

Camilla samarbetar med Hagfors kommun för att forska om kultur inom äldreomsorgen för både de äldre och personalen. Tidigare forskning visar att det finns många positiva effekter som ökad livskvalitet och förbättrad hälsa.

Hon berättar en solskenshistoria från Hagfors. Där fanns en kvinna på ett äldreboende som alltid var mycket orolig på nätterna. Hon kunde inte sova. Gick av och an och det gjorde att de andra också blev oroliga.

– Men varenda gång de haft kulturaktiviteterna blev hon lugn och kunde sova natten igenom.

Camilla hoppas kunna starta upp mer systematiska studier om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Hon har också varit med om att försöka skapa en mötesplats mellan kultursektorn och akademin.

– Uppdraget kom från den förra rektorn. Vi har haft ett antal seminarier och workshops som bland annat mynnat ut i ett nätverk mellan Karlstads universitet, Landstinget, kommunen och Region Värmland. Där har vi även en hemsida som informerar om seminarier om kultur och hälsa.

Hon berättar entusiastiskt om forskningen på området.

– Aktiviteter som sång, musik, dans, teater, konst är bra för välbefinnandet och gemenskapen. Vi vet att musik har en helande effekt och forskning om körsång visar positiva effekter på hjärt- och kärlsystemet.

Camilla har en framtidsvision där kulturen får en större plats i samhället. När teknik och robotar tar över allt fler uppgifter behöver vi fylla våra liv med något meningsfullt. Kultur kan bidra till att vi lär känna oss själva bättre, men också andra människor. Eftersom en ökad konsumtion av kulturaktiviteter inte belastar miljön, som annan konsumtion, är det dessutom bra för klimatet.

– Fler arbetsplatser skulle kunna erbjuda olika former av kultur som konserter, konstvisningar, fotografi, slöjd, dans.

Camilla berättar att det finns redan idag organisationer som erbjuder kulturupplevelser för personalen och som förstått kulturens betydelse för att skapa inspiration och gemenskap.

– Till exempel erbjuder Stora Enso, en förvaltning i Karlstad kommun och universitetet sina anställda att delta i kulturaktiviteter.

– Jag tror att vi behöver tänka in behoven från både kropp, hjärna och vårt inre när vi skapar framtida jobb. Och där kan kulturen spela en viktig roll.

Det är dags att runda av. Camilla har ett inbokat möte.

– Vad gör du på fritiden?

– Jag tycker om att fotografera, säger Camilla, och jag kan ofta koppla av när jag tittar på mina bilder på kvällarna. Jag gör även yoga och jag älskar att dansa. Mest till house och techno men även polska på Västanå ibland.

Camilla är också politiskt engagerad och som fritidspolitiker driver hon frågor om kultur och hälsa.

– Jag har skrivit en motion om att utvidga friskvårdsbidraget så att det också ska innefatta kulturaktiviteter såsom körsång, dans, med mera. Helt enkelt kultur som friskvård, säger hon förhoppningsfullt.

Bengt Starrin

Professor emeritus, Karlstads universitet

Länkar om kultur och hälsa.

www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Konst/kultur-och-halsa

www.kulturellahjarnan.se

Rätta oss
1 / 1

Aktiviteter som sång, musik, dans, teater, konst är bra för välbefinnandet och gemenskapen, menar Camilla Kylin, universitetslektor i psykologi vid Karlstads universitet.

Aktuell artikel (1 av 8)
Kultur som friskvård

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!