Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 21 oktober - vecka 42
Insändare

Klyfta mellan politiker och förorten

I SVT Forum fanns härom dagen ett inslag från Demokratiforum i Järva. Det hade arrangerats av ABF och Förorten mot våld.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Debatterna om hur man ska komma till rätta med gängstrider, skjutningar och invånarnas otrygghet, visade tyvärr att politikerna inte fattar vad som händer. Och, framför allt, deras förslag till lösningar bygger på fördomar och okunskap. Alla inbjudna, från SAP och höger ut krävde fler poliser och hårdare straff för att lösa problemen.

Den efterföljande debatten, då politikerna hade dragit sig tillbaka, var intressantare. De efterlyste satsningar för att bygga verksamheter utifrån den verklighet som råder. En kvinna jämförde Järvaområdet med Faluns kommun. Där bor också 60 000 invånare. Falun har eget kommunstyre medan Järvaområdet styrs utifrån. Hon ansåg att området kan betraktas som en koloni.

Alla områden i landet där gängkriminalitet och skjutningar förekommer framträdde invånarna själva och visade engagemang och framförde idéer för att senaste trettio åren lämnats vind för våg. Nej, inte bara det!

Styrande politiker har inte brytt sig. De har inte engagerat sig och än mindre tillskjutit resurser för att skapa goda förutsättningar för de ungdomar som växer upp där. Fritidsgårdar har stängts, förskollärare har arbetat med alltför stora barngrupper och man har skurit ner på fältassistenter. Ansvaret för ungdomsverksamheten har lagts på ideellt arbetande idrottsledare som gör fantastiska oavlönade insatser.

Mot politikernas krav på fler poliser och hårdare straff vill jag ge ett exempel från Toronto i Canada. Där bedrivs sedan trettio år något som kallas SNAP. Det betyder Stop Now And Plan. Det är ett preventionsprogram som riktar in sig på unga pojkar från 8 till 12 år som visar destruktivt beteende. Det bygger på ett samarbete mellan skolor, socialtjänst, föräldrar, polis och ideella föreningar. Polisen uppger att det måste finnas balans i verksamheten. Det ska finnas lika många poliser som arbetar med att sy in brottslingar som de som ska arbeta förebyggande. Bland de som gör stora insatser i det arbetet finns många som har räddats från gängkulturen. En 23-åring säger att om han inte kommit i kontakt med SNAP hade han antingen suttit i fängelse eller varit död som sextonåring. Nu arbetar han som mentor för ungdomar i farozonen. Den här verksamheten måste få kosta pengar för den ger resultat.

Rätta oss
1 / 1

"De har inte engagerat sig och än mindre tillskjutit resurser för att skapa goda förutsättningar för de ungdomar som växer upp där." Menar insändarskribenten.

Aktuell artikel (1 av 8)
Klyfta mellan politiker och förorten

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!