Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Insändare

"Gruppering" är ideell förening

Skutbergets Wenner vill också se utveckling av Skutberget.

Artikeln fortsätter efter annonsen

För ett tag sedan skrev en politiker en artikel där det markerades att det finns en ”gruppering” som motsatte sig en etablering av Mumin på Skutberget. Eftersom jag är mån om att inte sprida så kallade fake news vill jag upplysa om att denna ”gruppering” är en ideell förening som bildades i juni 2017 som en reaktion mot planerna att begränsa Skutberget. Föreningen har nu cirka 1400 medlemmar.

När föreningen bildades ville en politiker veta vilka jobb styrelsens medlemmar hade! När blev detta intressant för politiker i Karlstad? Nåja, för att blidka politikerna vill jag nämna att föreningen består av: Humanister och cyklister, orienterare och utredare, samhällsvetare och företagsledare, byggnadsingenjörer, statliga och kommunala tjänstemän, skidåkare och seglare, miljöexperter och IT-experter, jurister, politiker och många fler yrken samt barn och pensionärer.

Föreningen har samma mål som kommunen, nämligen att utveckla Skutberget. Tyvärr begränsas utvecklingen av dessa planer då stora delar av det bästa området blir låsta, enligt föreningens syn på utveckling.

Föreningen har också samma mål som kommunen när det gäller en etablering av Mumin. Det är positivt att de önskar etablera sig i Karlstad. Det enda som skiljer är att föreningen önskar att denna etablering sker på ett område som har mycket mindre påverkan på människa och miljö.

Kommunens tjänstemän lägger ner stort arbete med att ta fram ett underlag för en detaljplan på Skutberget, men de har även uttryckt oro då de störs av att många tar kontakt och ställer ett antal frågor.

Låt mig därför ställa ytterligare tre frågor:

1. Är det ofta som medborgare engagerar sig i utredande frågor?

2. Känns det negativt att medborgare vill vara delaktiga i utvecklingen av Karlstad?

3. När ska politiker och tjänstemän förstå att Skutbergets Wenner vill se en utveckling?

Två varianter ser jag som en fortsättning:

1. Kommunen tar stöd av bland annat föreningen Skutbergets Wenner eftersom det finns många experter i föreningen som kan hjälpa till att utveckla området.

2. Kommunen fortsätter sin linje med att undanhålla oss medborgare väsentlig information. Denna variant leder till att föreningen Skutbergets Wenner fortsätter utreda och om detta leder fram till fakta som kommunen har missat, glömt, undanhållit eller på annat sätt inte delgett oss i Karlstad. Då kommer detta att lyftas på lämpligt sätt.

Förhoppningsvis löser vi detta innan valperioden startar.

Anders Halvarsson

Rätta oss
1 / 1

Skribenten ställer tre frågor till kommunen angående Skutberget. Foto: Håkan Strandman

Aktuell artikel (1 av 8)
"Gruppering" är ideell förening

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!