Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 24 februari - vecka 8
Insändare

Förnybart elsystem önskvärt

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Svar på MB:s insändare "Skadlig vindkraftspolitik".

Artikeln fortsätter efter annonsen

I Sverige finns ett brett folkligt och politiskt stöd att bygga ut den förnybara elproduktionen för att motverka den globala uppvärmningen. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion som kan användas för export av klimatvänlig el och som buffert om kärnkraften fasas ut snabbare än beräknat.

Fem riksdagspartier står bakom Energiöverenskommelsen 2016 som innebär att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förra året antogs det Klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

För att uppnå detta måste den förnybara elproduktionen byggas ut. Eftersom Sverige, som författaren själv påpekar, redan har en koldioxidsnål elmix, leder exporten av el till stora utsläppsminskningar i de länder med smutsigare elmix som elen exporteras till.

Energimyndigheten bedömer att det kommer behövas mellan 80 och 120 TWh ny förnybar el till år 2045, där vindkraften förväntas utgöra merparten av dessa investeringar. Den högre siffran är lika mycket el som vattenkraften och kärnkraften normalt producerar tillsammans i dag.

Sverige har även goda förutsättningar att balansera vind- och solkraftens variationer med vattenkraft och genom handel med grannländerna. Digitaliseringen ger konsumenter och producenter av el nya möjligheter och verktyg att hantera effektutmaningen. Trenden förstärks ytterligare genom tekniska landvinningar, såsom förbättrade batterier och nya metoder för lagring av energi.

Omställningen till ett förnybart elsystem är även önskvärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För varje krona vi investerar i omställningen får vi tillbaka fyra enligt en ny studie från ansedda Boston Consulting Group. Det beror bland annat på att omställningen genererar jobb och tillväxt men även besparingar i form av lägre elpris till elkonsumenten än vad ett icke-förnybart alternativ hade gett.

Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och export av el kan Sverige klara den egna försörjningen och samtidigt bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Omställningen är därmed önskvärd.

Charlotte Unger Larson

vd Svensk vindenergi

Rätta oss
1 / 1

Sverige har även goda förutsättningar att balansera vind- och solkraftens variationer med vattenkraft och genom handel med grannländerna.

Aktuell artikel (1 av 8)
Förnybart elsystem önskvärt

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!