Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Insändare

Bygg Muminlandet på Gerholmen

Svårt att se hinder för att inte kunna etablera Muminland inom en snar framtid på Gerholmen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Muminland och Skutberget är ingen lyckad kombination. Det måste tydligt ha framgått av alla protester under mer än ett år och som fortfarande pågår. Men motståndet är inte mest riktat mot Mumindalen utan mot att kommunens makthavare vill ha den på just Skutberget. Dessutom handlar det om hanteringen av etableringen. Det kan till och med finnas bättre etableringsmöjligheter av ett Muminland på Gerholmen, söder om Lamberget, där i dag bland annat oljehamnen ligger.

Området är cirka 35 hektar stort och den södra delen mot Hammarösjön är till stor del igenvuxen med sly och vass. Området kan också göras kuperat med muddermassor om detta är viktigt för Mumindalen. Oljehamnen i norra delen är till stor del avvecklad. Området nås sjövägen både från Hammarösjön och Örsholmsälven och landvägen via Axel Johnssons väg i väst och Sågverksgatan i östlig riktning, mot Örsholmsleden och E18.

Området är inte strandskyddat på grund av oljehamnen. Området kan inte heller bebyggas med bostäder på grund av föroreningar i marken vid oljehamnen, men parkeringsplatser, verksamhet för camping, gästhamn, butiksförsäljning, restaurang och uppställning för husbilar är möjlig. Området har utsikt mot Hammarösjön och Tynäs.

Gästhamnen kan anläggas på Gerholmens östra sida mot bland annat Örsholmsälven. Där kan också rymmas tre, fyra kommunala bryggor för fritidsbåtar. Gästhamnen kan vara lätt att angöra då båtturister följer inseglingsleden från Vänern mot Karlstad.

Till Gerholmen kan också anslutas båtlinjer från Inre Hamn, Mariebergsskogen, Residenstorget och Tynäs-Lövnäs på Hammarö. Båtlinjer skulle minska biltrafik och vara en upplevelse, särskilt för barnen. Utveckla gärna ett samarbete med Hammarö kommun om en återuppbyggd Tynäsrestaurang med hotellservice, ny brygga och båttaxi mellan Tynäs och Gerholmen. Busslinje 8 skulle kunna förlänga turerna sommartid till temapark och camping och gärna direktbuss från Stora Torget till Gerholmen.

Det finns goda utvecklingsmöjligheter på Gerholmen som medför ökade arbetstillfällen vid uppbyggnadsfasen, etablering och på sikt inom turistnäringen. Det är svårt att se hinder för att inte kunna etablera en temapark som Muminland inom en snar framtid på Gerholmen!

Socialdemokrat och Skutbergsvän

Rätta oss
1 / 1

Skribenten listar fördelar med ett Muminland på Gerholmen. Foto: Helena Dahlgren

Aktuell artikel (1 av 8)
Bygg Muminlandet på Gerholmen

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!