Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 23 mars - vecka 12
Hagfors

Anmälde inte kränkning

Rektorn vid en skola i Hagfors kommun har brustit i sin anmälningsskyldighet till kommunen gällande en elev som upplevt sig vara kränkt. Det meddelar Barn- och elevombudet (Beo) i ett beslut.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I beslutet framgår det att en elev upplevt sig vara utsatt för kränkningar av andra elever, vilket har kommit till skolpersonalens kännedom. Huvudmannen, Hagfors kommun, ansåg att det inte skulle ha förekommit någon kränkning och Beo skriver i beslutet att det, i skollagens mening, inte går att fastslå att eleven blivit utsatt. Men ombudet ställer sig kritisk till det faktum att uppgifterna inte har anmälts till huvudmannen av rektorn.

Beo ger nu Hagfors kommun ett föreläggande om att vidta åtgärder för att uppfylla skollagens krav för att motverka kränkande behandling, alltså att man följer skollagens krav på anmälningsskyldighet. Detta ska redovisas skriftligt senast den 16 november. Hagfors kommun ska även redovisa för elevens nuvarande skolsituation.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Anmälde inte kränkning

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!