Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 20 juni - vecka 25
Forshaga

Mygg bekämpas tidigast 2018

Foto: Jeanette Dahlström

Nu ska politikerna samarbeta över partigränserna och ta nya tag om hur översvämningsmyggen ska bekämpas.

– Vi vädjar om hjälp av de som är experter på myggproblemet. Vi har inte de kunskaper som behövs om hur myggen ska bekämpas, säger Per Lawén (S) och Thomas Nilsson (M).

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tillsammans har Per Lawén och Thomas Nilsson skissat fram en strategi om hur kommunen ska arbeta med bekämpningen av översvämningsmyggen. Under våren ska myggbekämpningsstrategin 2017-2021 presenteras för övriga politiker i kommunen och ett beslut ska tas.

Kommunstyrelsen ansvarar för frågan om det framtida arbetet och referensgruppen, Thomas Nilsson och Per Lawén, för en dialog med länsstyrelsen. Men någon bekämpning med VectoBac under 2017 är inte aktuell på grund av att den kunskap och annat som spelar in för att en bekämpning ska bli lyckad inte blir klar under året.

– Nu tar vi nya tag och vi är eniga om att nå framgång i myggbekämpningen så nu måste vi knyta till oss de som är experter på detta. Ett gott samarbete med myggföreningen är framgångsfaktorn. De åtgärder som gjort tidigare i bekämpningen har inte varit tillräckliga. Vi måste skilja på myggbekämpning och naturvård, säger Per Lawén.

Med den nya strategin har kommunen bland annat målsättningen att staten ska ta det övergripande ansvaret för olägenheter med översvämningsmyggen och samarbete ska ske med Föreningen mot stickmygg. Med dessa kontaktytor och kunskaper i frågorna samt att genoföra en bekämpning med VectoBac i de aktuella områdena senast 2018 och att påverka så att en nationell långsiktig strategi formuleras tror man på framgång.

– Det är obegripligt att staten inte tar ett större ansvar för översvämningsmyggen som sprider sig över hela landet. Vi måste ha ett samarbete med andra kommuner i länet och Karlstadpolitikerna bör få upp ögonen för att det finns översvämningsmygg i Skåre och de kan snabbt sprida sig ner mot Karlstad. Spridningen kan gå fort och det går inte att blunda för att de inte finns för så fungerar det inte, säger Thomas Nilsson.

Under året ska kommunen se över vilka ekonomiska medel det finns att söka, bland annat finns det pengar till bekämpning hos Jordbruksverket.

– Vi kommer även att se hur vi kan lösa olägenheterna för kommunens invånare med myggen i sommar. Ska vi ha gasolfällorna, vilka myggmedel fungera bäst, vilka andra rekommendationer finns det? De kunskaperna hoppas vi expertisen kan ge oss. Sen får se hur sommaren blir, förhoppningsvis blir det lite översvämningar som minskar antalet mygg, säger Thomas Nilsson.

Mikaela Mathiasson, ledamot av Föreningen för myggbekämpning, hoppas på ett positivt samarbete med kommunen, men är rädd för att det är tomma ord.

– Vi vill inte bråka men fortfarande ligger vi i en tvist om att få ut de handlingar om myggarbetet som vi begärt att få se.

Rätta oss
1 / 2

Enligt strategin vill kommunen uppnå en bekämpning med VectoBac senast 2018. Det är så många olika saker som måste falla på plats för att en bekämpning skulle vara effektiv, säger Thomas Nilsson och Per Lawén.

2 / 2

Aktuell artikel (1 av 8)
Mygg bekämpas tidigast 2018

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!