Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 20 juni - vecka 25
Forshaga

Forshaga erkänner att de bekämpat myggen på fel sätt

Foto: Peter Bäcker

De cirka fyra miljoner kronor som Forshaga kommun under fyra år lagt på bekämpning av översvämningsmyggen har inte gjort någon verkan. Kommunen erkänner i ett brev till Miljö- och energidepartementet att de saknat kompetens i frågan.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Under åren 2013-2016 har Forshaga kommun satsat cirka en miljon kronor per år på alternativa åtgärder för att minska antalet översvämningsmygg/stickmyggen, framför allt i Deje området. Åtgärderna har varit främst inriktas på användningen av gasolfällor, slyröjning och betande kor. Nu gör kommunen en kovändning och anser att man inte med säkerhet kan säga att antalet stickmygg har minskat, då det insamlande materialet som skötts av kommunens ekolog, inte varit forskningsmässigt evidensbaserad.

För den skull menar Per Lawén att de miljoner som använts inte är bortkastade pengar.

– Vi har fått öppna landskap genom den naturvård som bedrivits så jag tycker inte att pengarna har gått till spillo, säger Per Lawén, (S) kommunalråd Forshaga kommun.

Materialet som sammanställts om översvämningsmyggen under åren är inte tillräckligt omfattande och väldokumenterat för att vetenskapligt fastställa insatsernas resultat, skriver Forshaga kommun.

Kommunen betonar nu vikten av att skilja på naturvård och bekämpning av stickmyggen och att man saknat kompetensen för att kunna bekämpa med VectoBac G. Därför skriver man, i sitt yttrande till Naturvårdsverkets hemställan till Miljö- och energidepartementet om ansökan om bekämpning av stickmyggen, att det finns ett stort behov inte bara i Forshaga kommun, utan även vid andra orter som har problem med stickmyggen, av kvalificerad nationell kompetens inom området.

– Det har varit väldigt många spekulationer, en stor oro och misstro mot kommunen bland de som bor i de värst drabbade områdena. De har upplevt att problemen inte blivit åtgärdade och att myndigheter inte haft förståelse för deras situation. Vi har med detta och de fakta vi tagit fram beslutat att slyröjning och betande kor inte ska räknas som myggbekämpning utan som naturvård.Nu byter vi strategi och förbättrar det vi tidigare arbetade med när det gäller myggbekämpningen. säger Per Lawén.

Nu hoppas Forshaga kommun att även staten kommer att hjälpa dem med en nationell myggbekämpning med den expertis som finns i ämnet. Det handlar bland annat om att artbestämma, kunna bekämpa på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt teknik och medel. Kommunen har även insett att tiden håller på att rinna i väg för dem och att man hade behövt en bättre beredskap och kunskap för bekämpningen av stickmygg redan då problemet dök upp för flera år sedan.

– Som enskild kommun klarar vi inte av myggbekämpning med VectoBac G. Vi har inte den kompetensen och kan vi samordna detta med de som kan, blir det förhoppningsvis bra för alla. Nu har stickmyggen minskat de senaste åren men vad det beror på vet vi inte, säger Per Lawén.

---

Fakta: Kampen mot myggen

Redan 2002 började VectoBac G använts för bekämpning av översvämningsmygg vid nedre Dalälven vilket har gett vissa resultat.

2010 ansökte Forshaga kommun för första gången om att få bekämpa myggen med VectoBac G men fick då avslag.

2011 ansökte kommunen ytterligare en gång om tillstånd men Naturvårdsverken avslog ansökan även den gången.

2012 för fjärde sommaren i rad fanns sex stycken forskningsfällor utplacerade på olika platser i Dejeområdet. Myggfällorna sattes ut varannan vecka och sedan räknade man hur många myggor som har fastnat under tolv timmar. 10 600 myggor hade fastnat i fällan vid Ådran. Enligt en miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av myggforskare så går gränsen för vad de flesta anser vara olidliga myggproblem vid 10 000 myggor per natt.

2013 Skulle det bli möjligt att bekämpa med VectoBac men då var det för lite vatten för att det skulle ha någon verkan mot myggen.

2013 Fångades drygt åtta miljoner mygg i kommunens gasolfällor, mot året innan då endast 800 000 fångades.

2014 Betande kor vid Torptjärn i Deje ska hjälpa till att minska översvämningsmyggen.

2014 Villaägarnas riksförbunds nya arbetsgrupp i Deje överlämnade 400 namnunderskrifter till kommunen om myggenproblemen.

2014 Ett 50-tal Forshaga- och Dejebor deltog i en protest och gick genom Forshaga centrum med budskapet skrivet på skyltar: ”Myggen sprider sig – agera”, ”Nu räcker det”, ”Vi vill njuta av vår natur”, ”Barn före mygg”.

2015 Gasolfällorna som 2014 samlade in över åtta miljoner mygg kommer även i år att vara en del i myggbekämpning.

2015 Maj Nu kan helikoptern lyfta och bekämpa myggen i Deje. Det stod klart på torsdagen då inga överklaganden hade kommit in till Naturvårdsverket. Men så blev det inte den gången heller.

2016 februari Kommunstyrelsen tog beslutet att ansvaret ska ligga hos kommunstyrelsen och inte på miljöenheten och att bekämpning av myggen med helikopter och medlet VectoBac ska ske om förutsättningar finns.

2016 Föreningen för myggbekämpning nationellt, träffade politiker, tjänstemän och länsstyrelsen för att diskutera problemet med översvämningsmyggen.

2017 I januari skakar Per Lawén (S) och Thomas Nilsson (M), hand och vädjar om hjälp av de som är experter på myggproblem. Vi har inte de kunskaper som behövs om hur myggen ska bekämpas, säger de två politikerna till VF.

2017 Februari, Forshaga kommun skickar in en kommentar till Naturverkets hemställan till Miljö- och energidepartementet där de betonar vikten av att skilja på naturvård och myggbekämpning. Och erkänner att de bekämpat myggen på fel sätt.

Rätta oss
1 / 1

Nu hoppas Forshaga kommun att även staten kommer att hjälpa dem med en nationell myggbekämpning med den expertis som finns i ämnet.

Aktuell artikel (1 av 8)
Forshaga erkänner att de bekämpat myggen på fel sätt

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!